U-TURN

Název projektu anglickyRethinking Urban Transportation through advanced tools and supply chain collaboration

Popis projektu
Projekt U-TURN je zaměřen na řešení městské nákladní dopravy se zaměřením na logistiku potravin. Projekt přispěje k pochopení distribuce nákladní dopravy v městských oblastech, zvláště při řešení  požadavků a potřeb přepravy potravin a navrhne inovativní postupy a nástroje spolupráce, s cílem dosáhnout efektivnějších operací, jak z pohledu životního prostředí, tak z hlediska nákladů.

Projekt bude analyzovat stávající městské toky nákladní dopravy, identifikovat synergie a získávat logistické sdílení a strategie spolupráce a vyhodnotí je třemi způsoby:
1) prostřednictvím srovnávací analýzy, založené na aktuálních tržních datech
2) simulačním experimentováním
3) pilotem ve vybraných zemích

Společnost U-TURN dále přispěje k přijetí těchto strategií prostřednictvím manažerského hodnocení, kvantifikovatelných přínosů a poskytování nástrojů, včetně inteligentního nástroje pro přizpůsobení dopravy, platformy pro spolupráci, simulačního nástroje a modelu ekonomického hodnocení.

Cílem projektu je využít příležitosti, které v současnosti existují pro konsolidaci dopravních toků od výrobců potravin až po různá prodejní místa v městských oblastech, ale také od místních výrobců potravin a maloobchodníků přímo spotřebitelům. Cílem projektu je také analýza stávajících dopravních toků potravinářských výrobků v městských oblastech a výběr dat z reprezentativních měst, jako jsou Londýn, Miláno, Athény, Frankfurt, Berlín a další městské oblasti v celé Evropě. Dále určit příležitosti ke konsolidaci dopravních toků v této souvislosti a definovat postupy spolupráce a strategie pro alternativní logistické sdružování. s cílem snížit dopad na životní prostředí a náklady na dopravu.

V rámci projektu bude také provedeno měření dopadu určených postupů a strategií prostřednictvím srovnávací analýzy, finančního hodnocení a simulačních experimentů a vyhodnocení alternativních politik založených na klíčových ukazatelích výkonnosti (KPI), které se zabývají nepříznivými ekonomickými, environmentálními a sociálními dopady.

Poté bude navržen a implementován simulační nástroj  k vyčíslení dopadu alternativních možností sdílení logistiky jak z efektivity (nákladů), účinnosti (úrovně služeb), tak z perspektivy životního prostředí.

V neposlední řadě bude navržena a implementována platforma spolupráce pro podporu sdílení informací a vytváření vhodných logistických sdílených partnerství mezi potravinářskými společnostmi a maloobchodními prodejnami, s ohledem na jejich dopravní potřeby.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Prioritní akce a)
Odpovědnost  Intrasoft International
Zúčastněné strany ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS - RESEARCH CENTER
CRANFIELD UNIVERSITY
TECHNISCHE UNIVERSITAT DORTMUND
SIMPLAN AG
BARILLA G. E R. FRATELLI SPA
TRT TRASPORTI E TERRITORIO SRL
LCP CONSULTING LIMITED
OPTILOG ADVISORY SERVICES MONOPROSOPI IKE
INTRASOFT INTERNATIONAL
Financování Program H2020 částkou 2 968 128,26 EUR
Celkem  3 502 075,75 EUR
Harmonogram 6/2015 – 5/2018
Kontakt

https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/h2020-transport/urban-mobility/u-turn