TrustVehicle

Název projektu anglickyImproved trustworthiness and weather-independence of conditional automated vehicles in mixed traffic scenarios

Popis projektu
Automatickou jízdu lze implementovat pomocí relativně jednoduchých řídicích jednotek, pokud je bez nejistoty známa aktuální poloha vozidla a aktuální a budoucí umístění ostatních účastníků silničního provozu. To se však v počátečních fázích zavedení automatizovaných systémů řízení na trh nestane. V důsledku toho nejistota systému a lidského ovládání představuje významnou výzvu při vývoji důvěryhodných automatizovaných řídicích jednotek odolných proti chybám, zejména pro podmíněnou automatizaci (úroveň 3 SAE) ve scénářích smíšeného provozu.
 
Konsorcium TrustVehicle sdružuje účastníky z celého hodnotového řetězce vozidla, aby zvýšili bezpečnost a uživatelskou přívětivost automatizovaných systémů řízení úrovně 3.
 
Hlavními cíli jsou:
(i) systematické určování scénářů kritických komunikací na základě hloubkové analýzy možných dopravních situací a lidského chování;
ii) nastavení nových nástrojů pro nákladově a časově efektivní hodnocení situací řidičů v provozu / mimo provoz;
iii) návrh řídicích systémů a systémů fúze senzorů, které jsou schopné zvládnout složité, nejisté a proměnlivé scénáře silnic za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu;
(iv) implementace intuitivních rozhraní člověk-stroj pro bezpečnou správu fází přechodu s přihlédnutím k přijetí ze strany uživatele a aspektům specifickým pro pohlaví; a
(iv) zavedení adaptivního a agilního ověřování vozidel na základě autodiagnostiky a protokolování dat, aby se neustále rozšiřoval seznam příslušných scénářů a testovacích případů.
 
Výstupy projektu TrustVehicle budou podrobně hodnoceny v reálných provozních podmínkách na čtyřech demonstracích představujících čtyři třídy vozidel. Koncoví uživatelé technologie budou během aktivity konsorcia systematicky a důkladně vyjadřovat své požadavky, očekávání a obavy. Zvláštní důraz bude kladen na demonstraci chování systému odolného vůči poruchám v jakémkoli čase a pro různé druhy povětrnostních podmínek.
 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  VIRTUAL VEHICLE RESEARCH GMBH
Zúčastněné strany VALEO VISION SAS
UNIVERSITY OF SURREY
AVL LIST GMBH
INFINEON TECHNOLOGIES AUSTRIA AG
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
FORD OTOMOTIV SANAYI ANONIM SIRKETI
IDEAS & MOTION SRL
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI ANONIM SIRKETI
CISC SEMICONDUCTOR GMBH
LINKKER OY
VOLVO PERSONVAGNAR AB
Financování Program H2020 částkou 4 998 904 EUR
Celkem  4 998 904  EUR
Harmonogram 6/2017 – 10/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/723324