TransAID

Název projektu anglickyTransition Areas for Infrastructure-Assisted Driving

Popis projektu
Vzhledem k tomu, že zavedení autonomních vozidel je již v současné době možné, a to i v městských oblastech, bude nutné prozkoumat jejich dopady na bezpečnost a efektivitu provozu. To platí zejména v raných fázích uvedení na trh, kdy autonomní vozidla všech úrovní SAE, připojená vozidla (schopná komunikovat prostřednictvím V2X) a konvenční vozidla budou sdílet stejné silnice s různou mírou pronikání. Na silnicích budou zóny a situace, kde lze zaručit vysokou automatizaci, a další, kde to není povoleno nebo kde to  není možné kvůli chybějícím senzorům, situacím s vysokou složitostí atd. V oblastech, kde se tyto zóny slučují, se u mnoha autonomních vozidel změní jejich aktivovaná úroveň automatizace. Proto tyto oblasti označujeme jako „Přechodové oblasti“.
 
Projekt TransAID bude vyvíjet a prezentovat postupy a protokoly pro řízení dopravy, které umožní hladkou koexistenci automatizovaných, propojených a konvenčních vozidel, zejména v přechodových oblastech. Bude se postupovat podle hierarchického přístupu, kde budou kontrolní akce implementovány na různých úrovních, včetně centralizovaného řízení provozu, infrastruktury a vozidel. Nejprve budou provedeny simulace s cílem nalézt optimální řešení správy za pomoci infrastruktury pro řízení připojených, automatizovaných a konvenčních vozidel v přechodových oblastech, s přihlédnutím k metrikám bezpečnosti a účinnosti provozu. Poté budou vyvinuty komunikační protokoly pro spolupráci mezi propojenými / automatizovanými vozidly a silniční infrastrukturou. Rovněž se budou řešit opatření k detekci a informování konvenčních vozidel. Nejslibnější řešení budou implementována jako prototypy do  reálného provozu a předvedena v reálných městských podmínkách. Nakonec budou formulovány pokyny pro pokročilé řízení s podporou infrastruktury. Pokyny budou rovněž obsahovat plán definující činnosti a potřebné modernizace silniční infrastruktury v příštích 15 letech, aby byla zaručena hladká koexistence konvenčních, propojených a autonomních vozidel.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV
Zúčastněné strany HYUNDAI MOTOR EUROPE TECHNICAL CENTER GMBH
DYNNIQ UK LTD
TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN NV
MAP TRAFFIC MANAGEMENT BV
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
DYNNIQ NEDERLAND BV
Financování Program H2020 částkou 3 836 354 EUR
Celkem  3 836 354 EUR
Harmonogram 9/2017 – 2/2021
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/723390