SUaaVE

Název projektu anglickyGuaranteeing public acceptance of connected automated vehicles in Europe

Popis projektu
Zatímco se nasazení připojeného automatizovaného vozidla (CAV) proměňuje v realitu, jeho přijetí bylo zpochybněno. Společenské problémy týkající se přijetí ze strany veřejnosti, povědomí uživatelů a etiky se proto stávají prioritními zájmy. Přístup založený na technologickém posunu ohrožuje sociální životaschopnost inovativních technologií, jako je CAV, protože vytváří propast mezi promyšlenou technickou spolehlivostí a veřejným přijetím.
 
SUaaVE vyřeší tuto mezeru tím, že se bude opírat o přístup založený na lidském designu (HDD), který zvýší synergie sociálních věd, výzkumu lidských faktorů a automobilového trhu pomocí iterativního procesu hodnocení a společného návrhu. Projekt bude zahrnovat více než 4 000 uživatelů (cestující, tradiční a budoucí řidiči, VRU) a 100 odborníků a zúčastněných stran v rámci projektu.
 
Hlavními výsledky budou:
(1) Nové paradigma automatizace: ALFRED - úroveň automatizace 4 + spolehlivý empatický ovladač, který „vybarví rozhodovací procesy CAV lidskými emocemi“ pomocí: (a) jednotky EMpathY k pochopení emocionálního a kognitivního stavu cestujících při zohlednění etických zásad společnosti; a (b) adaptivní, kognitivní a emoční rozhraní se souborem služeb (dynamika vozidla, okolní a posturální pohodlí), které  umožní  zlepšit zážitek cestujících.
(2) Ponořená platforma Virtual Human Centered Design (V-HCD), která umožňuje simulaci CAV zaměřenou na lidský faktor, aby posoudila jejich přijetí a urychlila nasazení na trhu.
(3) Pokyny na podporu veřejných orgánů, které představují průlom v přijímání budoucích CAV veřejností jak pro společnost, tak zejména pro všechny účastníky silničního provozu.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA
Zúčastněné strany RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
INSTITUT VEDECOM
IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA
TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
CIVITEC SARL
FICOSA ADAS, S.L
CENTRO RICERCHE FIAT SCPA
ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS S.L
Financování Program H2020 částkou 3 894 282 EUR
Celkem  3 894 782 EUR
Harmonogram 5/2019 – 4/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/814999