ROADART

Název projektu anglickyOpen social transport network for urban approach to carpooling  Research On Alternative Diversity Aspects foR Trucks

Popis projektu
Hlavním cílem projektu ROADART je zkoumat a optimalizovat integraci komunikačních jednotek ITS do nákladních vozidel.  

Vzhledem k velkému množství kombinací nákladních vozidel, návěsů a přívěsů nejsou přístupy architektury, používané pro osobní automobily, použitelné. Je třeba vyvinout a vyhodnotit nové koncepty architektury, aby byla zajištěna dostatečná kvalita služeb  pro nákladní automobily a těžká nákladní vozidla.
 
Vzhledem k důležitosti bezpečnosti v tunelech je třeba vyvinout značné úsilí v oblasti výzkumu chování algoritmů diverzity a modelů sledování paprsků, zejména u nákladních vozidel projíždějících tunely. Systémy V2V a V2I specifikované v C2C Communication Consortium se zaměřují na aplikace bezpečnosti silničního provozu.
 
Projekt ROADART si klade za cíl demonstrovat zejména aplikace bezpečnosti silničního provozu pro systémy T2T a T2I za kritických podmínek v reálném prostředí, jako jsou tunely a čety několika nákladních vozidel jedoucích těsně za sebou. Demonstrace a vyhodnocení pilotních projektů budou provedeny simulací a praktickými experimenty na několika úrovních. Kromě vyhodnocení na úrovni komponent a systému bude celý systém hodnocen na nizozemském integrovaném testovacím místě pro kooperativní mobilitu (DITCM), které se skládá z 7 km dlouhého úseku dálnice, vybaveného silničními jednotkami skládajícími se z kamer pro sledování dálničního provozu a  bezdrátovou komunikací ITS G5 pro V2I a I2V.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II (C)
III. (R)
IV. (L)
Odpovědnost  IMST GMBH
Zúčastněné strany MAN TRUCK & BUS SE
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
UNIVERSITY OF PIRAEUS RESEARCH CENTER
Financování Program H2020 částkou 3 906 870 EUR
Celkem  3 906 870 EUR
Harmonogram 5/2015 – 4/2018
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/636565
http://www.roadart.eu/