QPARK

Název projektu anglickyA Quantitative Approach for Smart Parking

Popis projektu
Společnost Ubiwhere komercializovala levný, bezproblémový a snadno instalovatelný systém s názvem Smart Parking, který se skládá z elektromagnetických senzorů detekce vozidel a inteligentní softwarové platformy pro sběr a zpracování všech dat. Prostřednictvím tohoto systému mohou provozovatelé parkování vylepšit své probíhající operace tím, že budou v každém případě vědět, co se děje, a analyzovat zprávy o vzorcích chování zjištěných platformou, čímž se zlepší jejich provozní a výkonnostní účinnost.
 
Potenciální trh s parkováním zvýšil počet konkurenčních řešení v tomto sektoru, složeném jak z startupů ICT, tak z dobře zavedených společností. S tolika konkurenty a vzhledem k tomu, že několik měst začalo demontovat místa vyhrazená pro parkování ve svých městských oblastech, hodlá Ubiwhere obohatit svou platformu Smart Parking o možnosti městského plánování, odemknout novou obchodní příležitost a následně vyniknout nad  konkurenty.
 
Projekt QPARK si klade za cíl zvýšit stávající řešení Smart Parking a obohatit jej o novou službu (funkci), která umožňuje generování zpráv prostřednictvím důkladné analýzy toho, které oblasti města jsou více ovlivněny určitými událostmi a jak tento náhlý nárůst počtu osob ovlivňuje městský provoz a obsazenost parkovacích míst.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E, Z
Odpovědnost  UBIWHERE LDA
Zúčastněné strany UBIWHERE LDA
Financování Program H2020 částkou 100 000 EUR
Celkem  100 000 EUR
Harmonogram 9/2018 – 9/2018
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/801440