PROPART

Název projektu anglickyPrecise and Robust Positioning for Automated Road Transports

Popis projektu
Cílem projektu PRoPART je vývoj a demonstrace vysoce dostupného řešení pro určování polohy připojených autonomních vozidel. Hlavním úkolem je vyvíjet a zdokonalit stávající RTK (Real Time Kinematic) softwarové řešení vyvinuté společností Flowscape, využívající vynikající vlastnosti signálů Galileo a kombinovat je s dalšími technologiemi a senzory pro určování polohy. Vedle použití snímačů vozidel na palubě bude PRoPART využívat také levné řešení pro širokopásmové připojení (UWB) pro zajištění spolehlivosti a robustnosti v oblastech, kde je pokrytí GNSS špatné, např. v tunelech nebo v městských oblastech.

Za účelem definování správných požadavků na kombinované zařízení pro určování polohy PRoPART bude definována a vyvíjena kooperativní automatizovaná aplikace. Aplikace vozidla se bude spoléhat na řešení pro určování polohy s vysokou dostupností a použije se k propojení systému ADAS s V2X a souhrnné informace získané z ostatních připojených vozidel a silničních jednotek (Road Side Units - RSU). PRoPART bude implementovat RSU s vysokou přesností určování polohy a bude používat jak UWB, tak sledování provozu k tomu, aby zvýšil rozsah, vnímání objektu a umožnil korekci dat EGNSS RTK přes ETSI ITS-G5 na připojené autonomní vozidlo.

To znamená, že PRoPART bude také implementovat fusion senzory pro vnímání vrstev, které využívají informace shromážděné v LDM (Local Dynamic Map), stejně jako informace z palubních senzorů vozidel. Bude také využívat možnosti distribuce korekčních dat EGNSS RTK z RSU do vozidla.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  RISE
Zúčastněné strany AstaZero
Baselabs
Ceit-IK4
Commsignia
Fraunhofer IIS
RISE
Scania
Waysure
Financování Program H2020 částkou 2 968 128,26 EUR
Celkem  3 502 075,75 EUR
Harmonogram 12/2017 – 11/2019
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/rcn/212906/factsheet/en

http://propart-project.eu/