PARKUNLOAD

Název projektu anglickySmart Loading Zones in EU and Global market to regulate, control and monitor City Logistics - Last Mile Delivery in dense urban areas, based on Bluetooth devices and mobile apps for commercial drivers

Popis projektu
V dnešní době čelí mnoho středních a velkých měst skutečně vážným problémům, které se přizpůsobují rostoucí přepravě nákladů  ve městech a související poptávce po parkování v důsledku efektivity elektronického obchodování a zároveň se snaží zlepšit kvalitu života občanů snížením emisí znečišťujících ovzduší a životního prostředí  a hluku.
 
Většině těchto výzev v oblasti městské nákladní dopravy lze čelit zavedením KOMPLETNÍ DIGITALIZACE nakládacích zón v hustších oblastech města, což vytváří situaci, ve které mohou všichni občané, úřady a komerční řidiči využívat výhody zlepšování logistiky města.
 
Projekt Parkunload je celosvětově inovativní platforma IoT (internet věcí) pro účinnou regulaci a řízení NÁKLADNÍCH ZÓN v městských oblastech instalací inteligentních dopravních značek (se zařízeními Bluetooth Low Energy (BLE)) a používáním povinné mobilní aplikace pro komerční řidiče.
 
Se systémem Parkunload může město flexibilně a digitálně spravovat POVOLENÍ K NAKLÁDCE a MAXIMÁLNÍ DOBU NAKLÁDÁNÍ v závislosti na několika kritériích, jako jsou: emise vozidla, typ a tonáž, stejně jako profil řidiče (komerční, soukromý, rezident,…), přesné umístění a denní doba.
 
Jako škálovatelná platforma v reálném čase se Parkunload stává vynikajícím zdrojem big dat pro monitorování a analýzu městské logistiky.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E, Z
Odpovědnost  PARKUNLOAD SL
Zúčastněné strany PARKUNLOAD SL
Financování Program H2020 částkou 50 000 EUR
Celkem  71 429 EUR
Harmonogram 12/2019 – 4/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/886990