Park4SUMP

Název projektu anglickyActions demonstrate how Park4SUMP will lead to achieve sustainable transport in urban areas by strategically integrating innovative parking management solutions into SUMP policies


Popis projektu
Management parkování by měl být důležitou součástí plánování udržitelné městské mobility (SUMP), ale bohužel je to jeden z nejméně rozvinutých segmentů. Většina členských států EU postrádá národní politiku a pokyny týkající se parkování. Cílem projektu PARK4SUMP je toto změnit, protože se ukázalo, že dobrý management parkování je nanejvýš důležitý. Uvolňuje veřejný prostor, podporuje místní podniky, omezuje cestování, generuje příjmy, zvyšuje bezpečnost, podporuje územní plánování a může zatraktivnit města.
 
Obecným konceptem je vzít ty nejlepší příklady, kontexty a odborné znalosti v oblasti řízení parkování v Evropě, poučit se  a těžit z nich a přenést je ve velkém měřítku a co nejlépe do nových měst. To zahrnuje zvyšování povědomí a získávání souhlasu příslušných zúčastněných stran; budování kapacit, zejména mezi městy, která mají potíže s uplatňováním těchto politik; stimulace dalších inovací a dosažení širokého zavádění a přenositelnosti.
 
Park4SUMP bude pracovat na omezení dopravy; podpoří životní styl méně závislý na automobilu a uvede do praxe inovace v oblasti plánování. Rovněž optimalizuje využití stávající infrastruktury. Dále bude podporován přechod k efektivnějším způsobům dopravy, jako je chůze, jízda na kole a veřejná doprava.
 
Hlavním očekávaným dopadem budou města s výrazně vylepšenými parkovacími politikami, které se kreativně používají ke zlepšení kvality života a podnikání ve městech a k rozvoji měst udržitelnějším způsobem.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E, Z
Odpovědnost  MOBIEL 21 VZW
Zúčastněné strany Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH
FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MOBILITAET - Austrian Mobility Research FGM - AMOR Gemeinnutzige GMBH
EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY
ISTITUTO DI STUDI PER L'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI (I.S.I.S) - SOCIETA'COOPERATIVA
POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES
GEMEENTE ROTTERDAM
STADT FREIBURG
GMINA MIEJSKA KRAKOW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
TRONDHEIM KOMMUNE
STAD SINT-NIKLAAS
MUNICIPIUL SLATINA
TSENTAR ZA GRADSKA MOBILNOST EAD
TALLINNA LINN
GRAD ZADAR
BASHKIA SHKODER
LISBOA E-NOVA - AGENCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DE LISBOA
GDANSK MIASTO NA PRAWACH POWIATU
COMMUNE DE LA ROCHELLE
COMUNE DI REGGIO EMILIA
UMEA PARKERINGS AKTIEBOLAG
URBANISTICNI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE
Financování Program H2020 částkou 3 501 144 EUR
Celkem 3 576 254 EUR
Harmonogram 9/2018 – 2/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/769072