INFRAMIX

Název projektu anglickyRoad Infrastructure ready for mixed vehicle traffic flows

Popis projektu
Projekt INFRAMIX připravuje silniční infrastrukturu na podporu přechodného období a koexistence konvenčních a autonomních vozidel. Jeho hlavním cílem je navrhnout, upgradovat, přizpůsobit a otestovat fyzické i digitální prvky silniční infrastruktury a zajistit nepřerušovaný, předvídatelný, bezpečný a efektivní provoz.

K dosažení tohoto vysokého cíle pracuje INFRAMIX na různých technologiích. Začíná to použitím vyspělých simulačních nástrojů přizpůsobených zvláštnostem autonomních vozidel a vyvíjí nové metody pro modelování toku dopravy, aby bylo možné studovat vliv různých úrovní autonomních vozidel na různé rychlosti penetrace do provozu. Implementuje také relevantní odhady provozu a řídicí algoritmy dynamicky přizpůsobené aktuální situaci. Poté navrhne minimální, cílené a dostupné úpravy prvků silniční infrastruktury, ať už fyzické nebo digitální, nebo jejich kombinace. Tato práce zahrnuje způsoby informování všech typů vozidel o řídících povelech vydaných provozovatelem silnic a návrh nového druhu vizuálních a elektronických signálů pro potřeby smíšených scénářů.

Výsledky budou hodnoceny pomocí simulace a v reálných úsecích dálnic. Klíčovými aspekty zvažovanými v rámci celého projektu bude zajistit, aby navrhované úpravy neohrozily bezpečnost, kvalitu služeb, účinnost a uživatelé je ocenili.

 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  AUSTRIATECH - GESELLSCHAFT DES BUNDES FUR TECHNOLOGIEPOLITISCHE MASSNAHMEN GMBH
Zúčastněné strany INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS
AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS- AKTIENGESELLSCHAFT
FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OESTERREICH 
VIRTUAL VEHICLE RESEARCH GMBH
POLYTECHNEIO KRITIS
ABERTIS AUTOPISTAS ESPANA SA
ENIDE SOLUTIONS .S.L
TOMTOM DEVELOPMENT GERMANY GMBH 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
SIEMENS MOBILITY AUSTRIA GMBH
TOMTOM LOCATION TECHNOLOGY GERMANY GMBH
Financování Program H2020 částkou 4 899 404 EUR
Celkem  4 899 404 EUR
Harmonogram 6/2017 – 5/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/723016