Headstart

Název projektu anglickyHARMONISED EUROPEAN SOLUTIONS FOR TESTING AUTOMATED ROAD TRANSPORT

Popis projektu
Projekt definuje postupy testování a validace funkcí Connected and Automated Driving (CAD) včetně jeho klíčových podpůrných technologií (tj. komunikace, kybernetická bezpečnost, určování polohy) propojením všech testů, simulací a ověřování v terénu k posouzení bezpečnosti a zabezpečení podle potřeb klíčových skupin uživatelů (vývojáři technologií, skupiny uživatelů pro testování  a schvalovací orgány).
 
Projekt HEADSTART zahrnuje pět cílů:
1) Vytvořit dynamický katalog existujících metodik, postupů, nástrojů pro testování, validaci a certifikaci s ohledem na požadavky mnoha zúčastněných stran
2) Harmonizace stávajících přístupů k testování a ověřování s přihlédnutím k jiným průmyslovým odvětvím a doménám
3) Definovat a rozvíjet testovací, validační a certifikační metodiky a postupy pro funkce CAD na základě stávajících iniciativ
4) Demonstrovat vyvinuté metodiky, postupy a nástroje prostřednictvím testování 4 případů použití CAD
5) Dosažení konsensu vytvořením a správou odborné sítě testování CAD, která podpoří přijetí výsledků projektu s ohledem na potřeby mnoha zúčastněných stran
 
Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA
Zúčastněné strany 4ACTIVESYSTEMS GMBH
BUNDESANSTALT FUER STRASSENWESEN
CENTRO RICERCHE FIAT SCPA
EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICSIMPLEMENTATION COORDINATION ORGANISATION - INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS & SERVICES EUROPE
INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS
RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
PILDO CONSULTING SL
DIENST WEGVERKEER (RDW)
CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
VALEO VISION SAS
INSTITUT VEDECOM
FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INTERACCION VISUAL Y COMUNICACIONES VICOMTECH
VIRTUAL VEHICLE RESEARCH GMBH
IVECO SPA
TOYOTA MOTOR EUROPE NV
Financování Program H2020 částkou 5 999 029  EUR
Celkem  5 999 029 EUR
Harmonogram 1/2019 – 12/2021
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/824309