Evopark

Název projektu anglickyA disruptive software solution guiding users to available parking spots and making interactionwith the parking infrastructure quick and easy

Popis projektu
Úkol lokalizovat parkovací místo v rušných centrech měst není nákladný pouze z hlediska osobního času řidiče, ale také z hlediska dopadu na životní prostředí (emise skleníkových plynů) a vytváření dopravy (30% dopravy uvnitř měst v evropských městech je připisováno hledání parkovacího místa). Řešení parkovacími garážemi je pro veřejnost doposud neatraktivní, využití parkovacích míst v garážích je pouze  50%.
 
Projekt Evopark navrhuje řešení pro zjednodušení postupu hledání dostupných parkovacích míst v rušných a přeplněných vnitřních městech, jež zahrnuje: softwarovou aplikaci pro mobilní zařízení, které v reálném čase informuje uživatele o dostupnosti parkování v parkovacích garážích v okolí, RFID identifikační štítek vozidla, automatizace procesu vjíždění, placení a opuštění garáže, stejně jako server Evopark, který ukládá údaje o dostupnosti  parkování ve všech přidružených garážích.
 
Řešení se perfektně integruje do stávajících systémů pro správu parkování (PMS), které zajišťují přístup návštěvníků, jízdenek, sledují proud návštěvníků a poskytují data. Řešení má dopad na uživatele (řidiče), čímž šetří čas a palivo tím, že eliminuje potřebu hledání parkování a zjednodušuje využití parkovacích garáží. Evopark také vytvoří udržitelnější a přátelštější městské prostředí: o 40% nižší emise skleníkových plynů, menší dopravní kongesce a hluk, obyvatelnější ulice a více volných prostor. Pro zákazníky - garáže a maloobchodní prodejny - představuje nový kanál pro získávání a udržení uživatelů při optimalizaci využívání bezplatných parkovacích míst bez investic do infrastruktury a bez finančních rizik.
 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E, Z
Odpovědnost  EVOPARK GMBH
Zúčastněné strany VERKEHRSWACHT PARKPLATZ GMBH
Financování Program H2020 částkou 50 000 EUR
Celkem  71 429 EUR
Harmonogram 2/2016 – 5/2016
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/711032