ESRIUM

Název projektu anglickyEGNSS-ENABLED SMART ROAD INFRASTRUCTURE USAGE AND MAINTENANCE FOR INCREASED ENERGY EFFICIENCY AND SAFETY ON EUROPEAN ROAD NETWORKS

Popis projektu
ESRIUM je nadnárodní projekt se společným cílem zřídit službu na podporu zelenějšího a chytřejšího používání silnic, údržbu silnic a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Klíčovou inovaci bude tvořit homogenní a přesná digitální mapa poškození povrchu vozovky a jejího opotřebení.
 
Základním návrhem projektu ESRIUM je datová platforma, která obsahuje vysoce detailní mapová data o poškození silnic a souvisejících bezpečnostních rizicích, odkazovaná na EGNSS v rozlišení na centimetrech. Mapa, dále označovaná jako „mapa opotřebení silnic“, bude obsahovat jedinečné informace, které mají hodnotu pro několik zúčastněných stran: provozovatelé silnic budou schopni snížit úsilí o údržbu silnice optimálním plánováním. Provozovatelé silnic budou dále schopni snížit opotřebení vozovky a zvýšit bezpečnost provozu, zejména u těžkých vozidel. Pokud vezmeme v úvahu uvedení částečně automatizovaných vozidel na trh, lze přesnou stopu těchto vozidel upravit komunikací přesných doporučení pro směrování v rámci pruhů i mezi nimi. Provozovatelé vozového parku podle těchto doporučení mohou získat výhody mýtného a zvýšit celkovou bezpečnost svého vozového parku. Zejména s rostoucí úrovní autonomie budou systémy využívat podporu infrastruktury k řešení požadavků úlohy automatizovaného řízení a dalších externích požadavků. V projektu ESRIUM jsou tyto příležitosti řešeny využitím infrastruktury C-ITS a lokalizace založené na EGNSS při plánování trajektorií těchto automatizovaných vozidel.
 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH
Zúčastněné strany VIRTUAL VEHICLE RESEARCH GMBH
AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS- AKTIENGESELLSCHAFT
MAANMITTAUSLAITOS
FH OO FORSCHUNGS & ENTWICKLUNGS GMBH
EVOLIT CONSULTING GMBH
ENIDE SOLUTIONS .S.L
NNG SZOFTVERFEJLESZTO ES KERESKEDELMI KFT
POLITECNICO DI MILANO
Financování Program H2020 částkou 3 000 000 EUR
Celkem  3 410 894 EUR
Harmonogram 12/2020 – 11/2023
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/101004181