ENSEMBLE

Název projektu anglickyENabling SafE Multi-Brand pLatooning for Europe

Popis projektu
Hlavním cílem projektu ENSEMBLE je připravit půdu pro přijetí platooningu nákladních vozidel v Evropě, aby se zlepšila spotřeba paliva, bezpečnost provozu a propustnost. To se prokáže jízdou šesti nákladních vozidel různých značek v jedné (nebo více) četách v reálných podmínkách přes státní hranice.

Jsou definovány následující cíle:
  • dosažení bezpečného platooningu  nákladních vozidel různých značek. Příslušné orgány budou osloveny, aby společně definovaly požadavky na schválení silnic včetně komunikace V2I.
  • Práce na standardizaci různých aspektů platooningu: manévry pro formování a rozpuštění čet, provozní podmínky, komunikační protokoly, soubory zpráv a bezpečnostní mechanismy. Budou vytvořeny skupiny zúčastněných stran, aby se zajistilo, že příslušné standardy budou převzaty příslušnými organizacemi a pracovními skupinami k vytvoření skutečných standardů. 
  • Platooning v reálných podmínkách: Zamýšlené praktické testy na zkušebních tratích a v reálném životě slouží trojímu účelu: 
 
1) testování „učení praxí“ napříč evropským koridorem C-ITS, 
2) posouzení dopadu na provoz, infrastrukturu a logistiku, shromažďování relevantních dat kritických scénářů a 
3) propagace platooningu několika značek prostřednictvím závěrečné akce.
 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
Zúčastněné strany DAF TRUCKS NV
DAIMLER AG
IVECO SPA
MAN TRUCK & BUS SE
SCANIA CV AB
VOLVO TECHNOLOGY AB
ASSOCIATION EUROPEENNE DES FOURNISSEURS AUTOMOBILES
EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICSIMPLEMENTATION COORDINATION ORGANISATION - INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS & SERVICES EUROPE
IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS BV
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
WABCO GMBH
KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
DAIMLER FLEETBOARD GMBH
FRENI BREMBO Spa
ROBERT BOSCH GMBH
CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH
DAIMLER TRUCK AG
Financování Program H2020 částkou 19 780 383 EUR
Celkem  25 940 581 EUR
Harmonogram 6/2018 – 11/2021
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/769115