CONCORDA

Název projektu anglickyConnected Corridor for Driving Automation

Popis projektu
Projekt CONCORDA přispívá k přípravě evropských dálnic pro automatizovanou jízdu a vysokou hustotu nákladních vozidel s odpovídajícími připojenými službami a technologiemi.

Připojená a automatizovaná jízda vozidel je jedním z hlavních cílů programu EU a národních vlád. Řada evropských členských států a dalších zemí světa provádí nebo plánuje brzy provést rozsáhlé testování připojených a automatizovaných jízdních funkcí na veřejných komunikacích. Projekt CONCORDA, přispěje k přípravě evropských dálnic na propojené a automatizované řízení a vysokou hustotu nákladních vozidel, a to poskytováním přiměřených propojených služeb a technologií z hlediska interferencí a interoperability. To pomůže překonat roztříštěnost a zajistí zpětnou interoperabilitu mezi službami ITS a harmonizovanými službami C-ROADS v reálných dopravních situacích.

Pokud jde o pohyb nákladních vozidel s vysokou hustotou, je potřeba velmi spolehlivou komunikaci mezi velitelem skupiny a nákladními vozidly následujícími ve skupině. Je třeba provést kritické úpravy na straně nákladních vozidel, jakož i ustavení úzké spolupráce mezi provozovateli mobilních sítí a nákladními automobily, aby bylo zajištěno, že budou přijaty požadované dohody o minimální úrovni služeb pro přípravu nákladních vozidel. CONCORDA bude kombinovat konektivitu 802.11p a LTE-V2X bez ovlivnění stávajících služeb z hlediska interferencí a interoperability, aby zajistila zpětnou interoperabilitu služeb C-ITS se službami harmonizovanými C-ROADS v reálných dopravních situacích.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I. (O)
II. (C)
B
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  ERTICO
Zúčastněné strany Členové EATA
Financování Program H2020 částkou 10 000 000 EUR
Celkem 20 000 000 EUR
Harmonogram 10/2017 – 9/2020
Kontakt

https://trimis.ec.europa.eu/project/connected-corridor-driving-automation