CIMEC

Název projektu anglickyCooperative ITS for Mobility in European Cities

Popis projektuCIMEC se zaměřuje především na městský kontext C-ITS. CIMEC sdružil klíčové instituce spolupracující s podporou evropské městské sítě Polis a členy multiplikačních organizací zastoupených v konsorciu.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I. (O)
II. (C)
IV. (L)
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  STIFTELSEN SINTEF
Zúčastněné strany STATENS VEGVESEN
POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE
ALBRECHTCONSULT GMBH
MAGISTRAT DER STADT KASSEL
CENTAUR CONSULTING LTD
READING BOROUGH COUNCIL
ASOCIACION CLUSTER DE MOVILIDAD Y LOGISTICA DE EUSKADI
STIFTELSEN SINTEF
Financování Program H2020 částkou 999 961 EUR
Celkem 999 962 EUR
Harmonogram 6/2015 – 5/2017
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/rcn/196891/factsheet/en
http://cimec-project.eu/