BIRDWATCH

Název projektu anglickyBIRDWATCH, The first integral and modular mobility and security solution for smart parking management

Popis projektu
BIRDWATCH PARKING SUITE je inovativní řešení, které nabízí globální systém správy venkovních i vnitřních parkovišť. Řešení BirdWatch Parking Suite je založeno na kombinaci pokročilých technik rozpoznávání registračních značek, digitálního videozáznamu, neinvazivní detekce přítomnosti vozidel a technologií, které detekují pohyb osob a vozidel. Inovativnost řešení, které přesahuje současný stav na trhu, je dána vysokou spolehlivostí použitých technologií a tím, že celé řízení je založeno na myšlence propojení vozidla (identifikovaného podle registrační značky) se vším, co se s ním děje během jeho pobytu na parkovišti. BirdWatch ParkingSuite se vyznačuje vysokou mírou uživatelské přívětivosti a je určen všem majitelům automobilů, kteří využívají veřejný nebo soukromý prostor pro dočasné parkování svého vozidla. BirdWatch přináší výhody řidičům, správcům parkovišť a rozhodovacím orgánům měst.

BirdWatch poskytne řidičům lepší zážitek z parkování, provozovatelům parkovišť komplexní nástroj pro snadné a efektivní řízení všech otázek mobility, bezpečnosti a plateb na parkovišti a tvůrcům městské politiky potřebné informace pro zlepšení městského dopravního systému a plynulosti dopravy. BirdWatch rovněž přispěje ke snížení znečištění, plýtvání pohonnými hmotami a stresu, čímž poskytne městům ekologický a ekonomický přínos.

 
Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV., Z
Odpovědnost  QUERCUS TECHNOLOGIES SL
Zúčastněné strany QUERCUS TECHNOLOGIES SL
Financování Program H2020 částkou 50 000 EUR
Celkem  71 429 EUR
Harmonogram 6/2015 – 10/2015
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/684661 
https://www.quercus-technologies.com/