AVENUE

Název projektu anglickyAutonomous Vehicles to Evolve to a New Urban Experience

Popis projektu
Projekt AVENUE si klade za cíl navrhnout a provést komplexní demonstrace automatizace městské dopravy tím, že poprvé na celém světě nasadí flotily autonomních minibusů v oblastech s nízkou až střední poptávkou ve 4 evropských demonstračních městech: Ženeva, Lyon, Kodaň a Luxembourg. 

AVENUE přehodnocuje nabízené služby veřejné dopravy počínaje původním cílem, kterým je umožnit cestujícím pohybovat se z jednoho místa na druhé. Zohledňuje jejich speciální potřeby a časová omezení, místo aby se snažila přizpůsobit autonomní vozidla stávajícím řešením předem naplánovaných jízdních řádů autobusů. V této souvislosti AVENUE zavádí paradigmata veřejné dopravy vedená malými a středními podniky na základě služeb door2door a rodícího se konceptu „Mobility Cloud“, jehož cílem je vytvoření nového modelu veřejné dopravy. Tento model umožňuje bezpečnou, efektivní osobní dopravu na vyžádání a bez emisí, dostupnou kdykoli a kdekoli, kombinující konvenční veřejnou dopravu s novými modely služeb, jako je např. sdílení. Partneři projektu budou využívat špičkové technologie a komunikaci I2V, V2I a V2V, které umožní dvojnásobné zvýšení průměrné rychlosti vozidla a desetinásobné zvýšení dojezdu autonomních vozidel. Bude zavedena sada odpovídajících služeb uvnitř i vně vozidla, které podstatně zvyšují bezpečnost silničního provozu, celkovou kvalitu služeb a přidanou hodnotu pro cestujícího, zaměřenou také na starší osoby, osoby se zdravotním postižením a zranitelné uživatele.

AVENUE čerpá a staví na nashromážděných zkušenostech ze svého konsorcia 16 partnerů ze 7 evropských zemí a provozu 65 minibusů Navya ve 22 městech ze 13 zemí na 4 kontinentech, které již prokazují spolehlivý a bezpečný provoz na pilotních místech přepravou přes 180 000 cestujících. 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I., B
Odpovědnost  UNIVERSITE DE GENEVE
Zúčastněné strany NAVYA
CENTRALESUPELEC
HOCHSCHULE PFORZHEIM
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS
BESTMILE SA
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
CENTRE EUROPEEN D'ETUDES DE SECURITE ET D'ANALYSE DES RISQUESC.E.E.S.A.R.ET D'ANALYSE DES RISQUES
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L AGRICULTURE
VIRTUAL VEHICLE RESEARCH GMBH
AVL LIST GMBH
MOBILETHINKING SARL
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
AUTONOMOUS MOBILITY A/S
S.L.A. SA
KEOLIS LYON
Financování Program H2020 částkou 15 599 780 EUR
Celkem  20 031 245 EUR
Harmonogram 5/2018 – 4/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/769033