ALBORA

Název projektu anglickyNext-generation navigation technologies for autonomous vehicles

Popis projektu
Jedním z konceptů, které povedou ke změně paradigmatu v mobilitě, jsou CAV (connected autonomous vehicles - připojená autonomní vozidla). Albora poskytuje technologii navigace příští generace pro připojená autonomní vozidla. Masivní investice na poli mobility a nejnovější pokroky v technologii umělé inteligence (AI) a snímačů posunuly relevantní tržní přínos  autonomního řízení z roku 2035 do roku 2020.

CAV jsou vybaveny velkým počtem senzorů, které jim umožňují pochopit prostředí a jednat podle toho. Tato technologie je však nadbytečná v případě, kdy není známa lokace vozidla v reálném čase. Technologie používaná pro sledování pohybu mobilního zařízení na zemi je známá jako Global Navigation Satellite System - GNSS (např. GPS nebo GALILEO). V současné době však neexistuje žádné řešení GNSS, které by splňovalo požadavky výrobců vozidel na autonomní řízení kvůli:
  • vysokým nákladům na plošné zavedení (odvětví s nízkou marží)
  • nemožnosti poskytování reálných data v oblastech s nízkým signálem GNSS
  • nedostatečné míře spolehlivosti v místech, kde není lokalizace dostatečně přesná.

Společnost Albora vybudovala a patentovala systém Albora Correlation Engine, který využívá pro dosažení výkonu požadovaného tímto odvětvím, umělé inteligence, zejména Deep Learning Networks. Tyto technologie mohou být zakotveny v elektronice, která je v současnosti k dispozici v autonomních vozidlech, což umožňuje udržovat náklady na extrémně nízké úrovni (nevyžaduje se další HW). Licence je  k dispozici pomocí snadno použitelného API. Tento model je vysoce škálovatelný a umožní využít obrovskou tržní příležitost. Za tímto účelem je třeba posoudit technická rizika migrace jeho kódu do účinnějších programovacích jazyků, zajistit partnery k provádění velkých pilotů a vyladit obchodní model.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  ALBORA TECHNOLOGIES LIMITED
Zúčastněné strany ALBORA TECHNOLOGIES LIMITED
Financování Program H2020 částkou 50 000 EUR
Celkem  71 429 EUR
Harmonogram 3/2018 – 8/2018
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/rcn/214025/factsheet/en

https://albora.io/