URSA MAJOR neo

Název projektu anglickyURSA MAJOR neo 

Popis projektuProjekt URSA MAJOR neo (UMneo) využil služby ITS pro zlepšení nákladní dopravy podél koridorů Rýn-Alpy a Skandinávie-Středomoří, které propojují přístavy Severního moře, oblast Rýna a Porúří, metropolitní oblasti v jižním Německu a severní Itálii a středomořské přístavy na Sicílii. Projekt na vazuje na předchozí URSA MAJOR.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I. (O)
II. (C)
B
E
Z
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Germany)
Zúčastněné strany Německo
Itálie
Švýcarsko
Rakousko
Nizozemí
Financování Prostředky z EU častka 32 129 388 EUR
Celkem 149 461 712 EUR
Harmonogram 2/2017 – 12/2020
Kontakt

https://ursamajor.its-platform.eu/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2016-eu-tm-0044-m