SISLUM

Název projektu anglickySmart signaling system to increase road safety

Popis projektu
Chůze je  nebezpečnější než jízda autem. První silniční přechody byly vynalezeny ve 30. letech 20. století a od té doby zůstávají téměř stejné. Každý rok si dopravní nehody vyžádají jen v EU přibližně 95 000 úmrtí a 2,4 milionu zranění. 90 % nehod je spojeno s lidskou chybou, přičemž hlavní oběti představují chodci a jezdci , a to především kvůli nedostatečné viditelnosti chodců a nepřiměřené rychlosti vozidel.
 
Problém zůstával nevyřešen kvůli omezením současných dopravních značek a výstražných technologií, jako např: nízká tolerance vůči extrémním povětrnostním podmínkám; absence inteligentních dopravních systémů (ITS). Mnohé ze současných signalizačních systémů deformují povrch vozovky po nepřetržitém průjezdu vozidel přes ně nebo vyžadují složitou a drahou údržbu.
 
V reakci na tyto výzvy přinesla  projekt na trh systém Sislum: nový systém osvětlení, který zvyšuje bezpečnost silničního provozu. Podporuje "chytrou mobilitu" prostřednictvím maximální viditelnosti přechodu pro chodce a stává se klíčovým zařízením umožňujícím snížit počet dopravních nehod až o 70 %.
 
Podle auditu provedeného certifikovaným orgánem se vzhledem k jeho potenciálnímu vlivu na snížení nehodovosti doporučilo instalovat systém Sislum na místech s větším počtem zranitelných účastníků, jako jsou školy, přechody pro chodce, železniční přejezdy, cyklostezky, autobusové zastávky, výjezdy z parkovišť, letiště a policejní stanice a další.
 
Systém Sislum byl testován na různých úsecích silnic ve třech španělských obcích, včetně testování analytických dat generovaných aplikací, s pozitivním výsledkem zvýšení viditelnosti až na 800 m.
 
Cílem bylo dosáhnout do roku 2022 uvedení na trh a expandovat celosvětově, aby se zvýšila bezpečnost na silnicích a zejména na přechodech pro chodce po celém světě.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU III. -  aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI B - zvášení bezpečnosti silniční dopravy
 
Odpovědnost 

INNOVACIONES SP SL

Zúčastněné strany INNOVACIONES SP SL
Financování Program H2020 částkou 50 000 EUR
Celkem  71 429 EUR
Harmonogram 8/2019 – 11/2019
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/875785