SAFE

Název projektu anglickyAftermarket eCall For Europe

Popis projektu
Projekt sAFE zváží proveditelnost zařízení pro následný trh, které splňuje všechny příslušné aspekty souboru norem eCall (EN15722, EN16072, EN16062, EN 16454) a doplněné normami TS 17249, části 2-6; TS 17184 a TS 17240.
 
Zvláštní pozornost bude věnována (samostatně pro každou kategorii vozidel) praktičnosti a spolehlivosti vyplňování MSD (EN 15722) a případně bude třeba vypracovat variantu EN15722 pro systémy pro následný trh.
 
Jakmile budou tyto aspekty zváženy a budou specifikována účinná řešení, musí být vyhodnocena na základě stávajících textů o shodě (EN 16454 / TS 17240) a může být nutné specifikovat varianty pro zkoušky shody pro trh s náhradními díly.
 
V případě potřeby specifických variant pro trh s náhradními díly pro některou z výše uvedených variant projekt sAFE v koordinaci s pracovní skupinou CEN TC278 WG15 poskytne CEN TC278 dokončené pracovní návrhy všech takových variant a bude spolupracovat s pracovní skupinou CEN TC278 WG15 na schválení potřebných pracovních bodů a poskytne návrhy alespoň do fáze TC Review.
 
Vypracování nezbytného schématu shody pro poprodejní systém eCall bude zahrnovat:
 
  •  Ověření požadavků a specifikace v reálném prostředí
  •  Validace norem v reálném prostředí
  •  Ověření schématu shody pomocí prototypového posouzení systému pro trh s náhradními díly.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O -  optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Odpovědnost  OECON Product and Services GmbH
Zúčastněné strany
Rakousko
Kypr
Česká republika
Finsko
Francie
Německo
Itálie
Lucembursko
Nizozemí
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Španělsko
Velká Británie
Financování

Program CEF částkou  5 300 000 EUR

Celkem  2 700 000 EUR
Harmonogram 1/2019 – 12/2021
Kontakt

https://safe112.eu/locations-of-the-actions/