ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Karty záměrů a projektů v Implementačním plánu ITS (IP ITS)

Souhrnná tabulka všech projektů a projektových záměrů - stav po 3. aktualizaci (duben 2019) IP ITS k Akčním plánu rozvoje ITS v ČR do roku 2020
ID projektu Název Gestor projektu
Mód
Stav projektu
VD-02 Rozšíření infrastruktury pro radiofonní provoz na LVVC Ředitelství vodních cest ČR Vnitrozemská vodní doprava Realizace
VD-03 Rozšíření služeb RIS v rámci projektu RIS COMEX Ředitelství vodních cest ČR Vnitrozemská vodní doprava Realizace
VD-05 Zavedení dálkového ovládání plavebních komor Resort MZe (správci vodních cest) Vnitrozemská vodní doprava Příprava
ŽD-02 Digitalizace přepravních dokumentů České dráhy Železniční doprava Příprava
PR-35 Standardizace výměny dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic v ČR Průřezové projekty (informace) Realizace
SD-35 Školicí středisko s výcvikovým polygonem pro odbornou přípravu obsluh tunelů na dálnicích a silnicích I. třídy ve správě ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Příprava
PR-31 Aktualizace datové základny svislého a vodorovného dopravního značení Ředitelství silnic a dálnic ČR Průřezové projekty (informace) Realizace
SD-39 Aktualizace lokalizačních tabulek pro RDS-TMC Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Dokončen
ŽD-13 Automatické vedení vlaku (AVV) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Železniční doprava Dokončen
ŽD-25 Automatické vedení vlaku (AVV) II. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Železniční doprava Příprava
SD-34 Kooperativní a bezpečnostní systémy do tunelů na dálnicích a silnicích I. třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Rozdělen
ŽD-14 CDP – centrální dispečerské pracoviště, centralizace řízení provozu v centrech Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Železniční doprava Dokončen
ŽD-26 CDP – centrální dispečerské pracoviště, centralizace řízení provozu v centrech II. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Železniční doprava Realizace
PR-13 Centrální evidence nadměrných a nadrozměrných nákladů Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ministerstvo dopravy ČR a Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR Průřezové projekty (informace) Příprava
SD-37 D1 km 182 - 210, modernizace a výstavba telematických systémů Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Příprava
PR-29 Centrální evidence pozemních komunikací Ředitelství silnic a dálnic ČR Průřezové projekty (informace) Příprava
SD-32 C-Roads Czech Republic Ministerstvo dopravy/Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Realizace
SD-08 D1 km 220 – 245 modernizace telematiky Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Dokončen
SD-09 D10 výstavba telematických systémů Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Příprava
SD-06 D2 km 2,0 - 60,0 modernizace SOS Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Realizace
SD-10 D46 výstavba telematických systémů Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Příprava
SD-07 D5 km 5,0 – 56,0 modernizace kabelové trasy Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Realizace
ŽD-09 Detekční systém liniové ochrany (DSLO) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Železniční doprava Realizace
ŽD-07 Diagnostika jedoucích železničních vozidel včetně řídícího systému Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Železniční doprava Dokončen
ŽD-24 Diagnostika jedoucích železničních vozidel včetně řídicího systému II. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Železniční doprava Příprava
SD-01 Doplnění informačních portálů na dálnicích Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Realizace
SD-02 Doplnění a modernizace stávajících telematických systémů Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Realizace
SD-38 Doplnění systému automatického protinámrazového postřiku vozovky v rizikových lokalitách Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Realizace
ŽD-17 Dobudování potřebné podpory ERTMS v oblasti vazby železniční vozidlo-železniční infrastruktura Ministerstvo dopravy Železniční doprava Ideový záměr
ŽD-23 Doplnění zařízení a aplikací pro řízení dopravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Železniční doprava Příprava
PR-16 Dynamické lokalizace dopravních informací v různých datových formátech pro podporu rozvoje NDIC Ředitelství silnic a dálnic ČR Průřezové projekty (informace) Příprava
PR-15 Harmonizace dat jednotné georeferenční sítě pozemních komunikací Global Network se specifikací INSPIRE Ředitelství silnic a dálnic ČR Průřezové projekty (informace) Dokončen
PR-17 Implementace datového formátu DATEX II do NDIC Ředitelství silnic a dálnic ČR Průřezové projekty (informace) Dokončen
SD-13 Implementace detektorů průjezdnosti vozidel Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Ideový záměr
SD-16 Integrace nových datových zdrojů a upgrade stávajících modulů NDIC Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Realizace
ŽD-06 Kontrolně analytické centrum řízení železničního provozu (KAC) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Železniční doprava Dokončen
ŽD-16 Konsolidace informačních systémů pro cestující na infrastruktuře SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Železniční doprava Realizace
PR-01 Konsolidace infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy Ministerstvo dopravy Průřezové projekty (data) Realizace
PR-18 Komplexní telematický systém na komunikacích ve správě ŘSD v brněnské aglomeraci Ředitelství silnic a dálnic ČR Průřezové projekty (informace) Příprava
PR-30 Konverze stávajícího systému NDIC do otevřené architektury Ředitelství silnic a dálnic ČR Průřezové projekty (informace) Dokončen
SD-15 Liniové řízení dopravy Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Příprava
SD-27 Lokalizační tabulky pro RDS-TMC Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Dokončen
SD-36 Mobilní systém ITS s možností dynamického řízení dopravy na silnicích I. třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Ideový záměr
ŽD-03 Modernizace ITS na železničních vozidlech vozidlovými a komunikačními systémy včetně polohy České dráhy Železniční doprava Příprava
SD-33 Modernizace řídicích systémů tunelů na dálnicích a silnicích I. třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Rozdělen
PR-37 Monitoring mobility osob na základě signalizačních dat mobilních operátorů – BIG DATA z mobilních sítí Ministerstvo dopravy ČR Průřezové projekty (informace) Příprava
PR-02 Obnova technologií dispečinku národního dopravního informačního centra (NDIC) Ředitelství silnic a dálnic ČR Průřezové projekty (informace) Dokončen
PR-38 Otevřený registr pozemních komunikací (OREPK) Ředitelství silnic a dálnic ČR Průřezové projekty (informace) Ideový záměr
PR-36 Předávání informací o výskytu osob na liniových stavbách pro potřeby integrovaného záchranného systému Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR Průřezové projekty (informace) Realizace
ŽD-15 Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů pro inteligentní řízení provozu. Vývoj inteligentních, automatizovaných a flexibilních dispečerských systémů řízení provozu na železnici a inteligentních systémů pro zvyšování bezpečnosti na regionálních tratích Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Železniční doprava Realizace
PR-34 Rozvoj funkcí NDIC dle Strategického plánu rozvoje NDIC na 10 let Ředitelství silnic a dálnic ČR Průřezové projekty (informace) Příprava
ŽD-20 Pilotní ověření technologie ITS-R – etapa 0 Není stanoveno Železniční doprava Ideový záměr
PR-22 Plán pro řízení silničního provozu na hlavních trasách s významem pro dálkovou dopravu při mimořádných situacích a plán pro zefektivnění odstraňování závažných překážek v silničním provozu na těchto trasách, a to s přeshraničními vazbami a vazbami na drážní a veřejnou osobní dopravu a na integrovaný záchranný systém (ConCeRT) Ministerstvo dopravy Průřezové projekty (informace) Dokončen
ŽD-19 Podpora IS malých dopravců v implementačním procesu TAP/TAF TSI Správa železniční dopravní cesty Železniční doprava Ideový záměr
SD-28 Poskytování dopravních, cestovních informací a dalších souvisejících služeb řidičům nákladních, užitkových vozidel a dopravcům Ředitelství silnic a dálnic ČR, CDV Silniční doprava Realizace
PR-33 Prediktivní model dopravy na dálniční síti Ředitelství silnic a dálnic ČR Průřezové projekty (informace) Příprava
PR-23 Příprava ICT infrastruktury pro model I2M (Integrated Mobility Management) Navrhováno : SŽDC Průřezové projekty (informace) Ideový záměr
ŽD-12 Prostorový a technický popis infrastruktury železniční sítě + GIS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Železniční doprava Realizace
ŽD-22 Realizace vysokorychlostního kvalitního datového pokrytí podél železničních koridorů Není stanoveno Železniční doprava Ideový záměr
ŽD-04 Řízení osobní a nákladní dopravy České dráhy Železniční doprava Realizace
PR-28 Rozhraní pro prodejní a rezervační systémy ve veřejné dopravě Ministerstvo dopravy Průřezové projekty (informace) Příprava
PR-14 Rozšíření prostorových dat o příhraniční oblasti pro zajištění mezinárodní interoperability informací z ITS Ředitelství silnic a dálnic ČR Průřezové projekty (data) Dokončen
PR-27 Rozvoj Celostátního informačního systému o jízdních řádech (CIS JŘ) a zajištění jeho dalšího provozu Ministerstvo dopravy Průřezové projekty (informace) Ideový záměr
PR-20 Stanovení/vytvoření systému kontroly kvality sbíraných a poskytovaných dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic ČR Průřezové projekty (informace) Příprava
ŽD-08 Systém automatické výstrahy (SAV) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Železniční doprava Příprava
SD-29 Systém mobilních informací pro místa dopravních omezení na dálnicích v ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Příprava
PR-12 Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů Ředitelství silnic a dálnic ČR Průřezové projekty (informace) Realizace
SD-31 Systémové řešení pomoci na dálnicích Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Dokončen
SD-14 Telematická opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v klimaticky rizikových lokalitách Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Příprava
ŽD-21 Trenažér a simulátor řízení kolejových vozidel České dráhy, a.s. Železniční doprava Realizace
SD-43 Tunel Hřebeč – oprava středního rozsahu Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Příprava
SD-48 Tunel Husovice Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Příprava
SD-44 Tunel Jihlava – oprava středního rozsahu Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Příprava
SD-42 Tunel Klimkovice – dopravní značení Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Dokončen
SD-41 Tunel Klimkovice – oprava středního rozsahu Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Realizace
SD-45 Tunel Liberec – oprava velkého rozsahu Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Příprava
SD-40 Tunel Valík D5 – oprava středního rozsahu Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Realizace
SD-46 Tunely Lochkov a Cholupice včetně upgradu ŘC Rudná Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Příprava
SD-47 Tunely Panenská a Libouchec Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Ideový záměr
SD-49 Tunely Pisárky a Hlinky včetně záložního dispečinku Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Příprava
PR-21 Vybudování ICT infrastruktury pro sledování pohybu cestujících v prostorách dopravních multimodálních uzlů pomocí laserové technologie ve vazbě na in-door navigace, včetně implementace TAP TSI, PRM TSI a SIRI s propojením na městskou hromadnou dopravu, resp. IDS. Není stanoveno Průřezové projekty (informace) Ideový záměr
SD-30 Vybudování kooperativního ITS koridoru MIROŠOVICE-RUDNÁ Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Dokončen
SD-05 Výstavba WIM na dálnicích Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Realizace
PR-25 Vytvoření Centrálního systému informací v reálném čase ve veřejné dopravě (CISReal) a zajištění jeho provozu Ministerstvo dopravy Průřezové projekty (informace) Ideový záměr
PR-32 Vytvoření funkčního matematicko-meteorologického modulu v NDIC Ředitelství silnic a dálnic ČR Průřezové projekty (informace) Příprava
ŽD-11 Vytvoření integrovaného technologického systému správce železniční infrastruktury Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Železniční doprava Příprava
PR-19 Vytvoření strategického plánu dalšího rozvoje NDIC s výhledem na 10 let Ředitelství silnic a dálnic ČR Průřezové projekty (informace) Dokončen
SD-26 Vytvoření webového geoportálu ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční doprava Dokončen
PR-07 Zajištění geografické redundance NDIC Ředitelství silnic a dálnic ČR Průřezové projekty (informace) Dokončen
ŽD-10 Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Železniční doprava Realizace
PR-05 Zavedení evropského standardu DATEX II pro výměnu dopravních informací Ministerstvo dopravy Průřezové projekty (informace) Dokončen
PR-26 Získávání dat z projektu eCall Linkou pomoci řidičům Česká asociace pojišťoven & Česká kancelář pojistitelů Průřezové projekty (informace) Ideový záměr