ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Tunel Husovice

ID SD-48
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování Celkem za projekt 119 mil. Kč s DPH – SFDI
Z toho telematika: 35,84 mil. Kč s DPH

Popis

Základní Informace

Navazuje na projekt SD-33.  
Oprava středního rozsahu. Výměna technické výzbroje a oprava stavební části včetně všech požárních a bezpečnostních zařízení, záložního napájení, komunikačních vazeb a dohledových mechanismů důležitých pro bezpečný provoz tunelu.

Detail

Plán

Harmonogram

Návrh přípravy 2017
REALIZACE 2019 - 2020

Zahájení

2019

Vývoj během poslendího roku

Příprava

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 04.09.2019