ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

D46 výstavba telematických systémů

ID SD-10
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 300 mil. Kč s DPH, SFDI

Popis

Základní Informace

Projekt řeší položení kompletní komunikační optické trasy a páteřní napájecí soustavy, dále výstavbu SOS hlásek, které jsou na tomto typu komunikace požadované zákonem, a výstavbu informačních portálů, kamerového systému, meteorologických stanic, sčítačů dopravy a WIM.
V současné době probíhá studie, která řeší zda je možné ve středním dělícím pásu vést kabelovou trasu. Následně je s MD řešeno, zda na R46 vzniknou zálivy pro odstavení vozidel. Na výsledku jednání závisí zda se budou budovat SOS nebo ne. Po vyřešení těchto nejasností se rozhodne zda se telematické systémy budou budovat společně s SOS a kabelovou trasou nebo zda budou budovány nezávisle s izolovanými přípojkami napájecími i sdělovacími.

Detail

V ½ roku 2018 byla zpracována Studie. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR/DSP a příprava Záměru projektu do CK.

Plán

Harmonogram

03/2018-04/2018  – projektová příprava - Studie
2018-2019 – projektová příprava – DUR/DSP
2019-2020 – projektová příprava – PDPS
2020 – výběrové řízení na realizaci
2020-2021 – realizace

Zahájení

2020

Vývoj během poslendího roku

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR/DSP a příprava Záměru projektu do CK.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 04.09.2019