ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Doplnění informačních portálů na dálnicích

ID SD-01
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 203,8 mil. Kč s DPH,  SFDI

Popis

Základní Informace

Jedná se o zařízení, které se skládá z portálu přes celý jízdní pás nebo poloportálu umístěného vpravo s pochozí lávkou, proměnné dopravní značky (dále jen PDZ) a textové části zařízení pro provozní informace (ZPI). Tyto značky informují řidiče o událostech na komunikaci v místech, které jsou ve směru, kterým se řidič právě pohybuje. Značky obvykle zobrazují informace o nehodách, extrémních meteorologických situacích, stavu dopravy atd. V době, kdy neexistuje relevantní informace, kterou by bylo možné zobrazit, jsou značky zhasnuté. PDZ a ZPI ovládají centrálně dispečeři NDIC. Cílem systému je zajištění informování účastníků silničního provozu o aktuální dopravní a meteorologické situaci.
Projekt řeší výstavbu 18 ks nových informačních portálů vybavených PDZ a ZPI na síti TEN-T v ČR. Konkrétně se jedná o D3 – 1ks; D8 – 1ks; D11 – 8ks; D6 – 1ks; D35 (Liberecko) – 2ks; D35 (Olomoucko) – 5ks.

Detail

V současné době je dílo dokončeno, ale nepředáno a probíhá debata nad odstraněním vad. Představa odstranění vad a převzetí díla je v 1.-2.Q 2019.

Plán

Harmonogram

2015 – projektová příprava všech lokalit
09/2015 - 09/2016 – výběrové řízení na všechny lokality
10/2016 – realizace všech lokalit

Zahájení

2016

Vývoj během poslendího roku

Dílo dokončeno. Odstranění vad a převzetí díla.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 02.09.2019