ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Implementace detektorů průjezdnosti vozidel

ID SD-13
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Ideový záměr
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 25 mil. Kč s DPH, SFDI

Popis

Základní Informace

Ve strategických místech dojde k umístění detektorů sledujících průjezd vozidel. Z naměřených dat bude vypočítávána doba průjezdu danými úseky a predikce kolon.

Detail

V současné době se čeká na rozhodnutí, zda s ohledem na nasazení dat z FCD bude smysluplné pokračovat v realizaci této karty.

Plán

Harmonogram

2019 – projektová příprava 2020 – realizace

Zahájení

2020

Vývoj během poslendího roku

V současné době se čeká na rozhodnutí, zda bude smysluplné pokračovat v realizaci této karty.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Ideový záměr 04.09.2019