ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Harmonizace dat jednotné georeferenční sítě pozemních komunikací Global Network se specifikací INSPIRE

ID PR-15
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Dokončen
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 5,88 mil. Kč bez DPH
Změna: S Crocodile 3

Popis

Základní Informace

Popis dat definovaný v INSPIRE neodpovídá 100% svou strukturou jednotné georeferenční síti pozemních komunikací GN. Cílem projektu byla harmonizace datové sady GN s INSPIRE. Bylo provedeno: charakteristika vstupních/výstupních podkladů, porovnání datových struktur, evaluace možností rozšíření datové sady Global Network včetně právních, finančních a ekonomických aspektů, specifikací doporučení dalšího postupu, harmonizace datové sady GN. Souvislost s projekty: Odkup rezortních licenčních práv ke georeferenční sítě pozemních komunikací Global Network (realizovaný v r.2015). Aktualizace datové sady Global Network a Global Network Lite (realizovaný v r.2015-2017) Harmonizace dat se bude řešit až v případě zakoupení rozšířené licence, neboť dosud existuje licence GN pouze k využití pro poskytování dopravních informací v JSDI. GN je v současné době harmonizována s INSPIRE pouze v oblasti popisu dat (metadata), ne vlastního obsahu datové sady.

Detail

Plán

Harmonogram

2017-2018

Zahájení

2017

Vývoj během poslendího roku

Dokončeno

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Dokončen 03.09.2019