ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Plán pro řízení silničního provozu na hlavních trasách s významem pro dálkovou dopravu při mimořádných situacích a plán pro zefektivnění odstraňování závažných překážek v silničním provozu na těchto trasách, a to s přeshraničními vazbami a vazbami na drážní a veřejnou osobní dopravu a na integrovaný záchranný systém (ConCeRT)

ID PR-22
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ministerstvo dopravy
Stav řešení Dokončen
Gestor finančního výdaje Technologická agentura České republiky
Financování TAČR, 1.800.000 Kč (bez DPH)

Popis

Základní Informace

Pro zvýšení využití ITS v oblasti řešení mimořádných situací bylo potřeba zpracovat plány pro řízení dopravního provozu na hlavních trasách jak mezi důležitými sídly v rámci ČR, tak i s důležitými sídly v sousedních státech, přičemž tyto plány zahrnují organizační postupy při běžných, mimořádných i krizových situacích pro plánování, pořízení a následné využití implementovaných systémů ITS při mimořádných a krizových dopravních situacích, a to napříč resorty a všemi složkami IZS. V případě živelných katastrof či jiných rozsáhlých mimořádných situací je rovněž třeba zajistit informovanost o aktuálním stavu dopravní infrastruktury a možných omezeních jejího využití. Zmíněné plány pro řízení silničního provozu zahrnují i návrh optimálního organizačního postupu odstraňování překážek silničního provozu s cílem co nejvíce snížit dobu omezení provozu na silniční síti z důvodů dopravní nehody. Používáním plánů pro řízení dopravy v reálném provozu dojde k zefektivnění odstraňování mimořádné situace a jejích následků na dotčeném území a nepřímo tak dojde ke snížení kongescí, zlepšení plynulosti dopravy, snížení druhotné nehodovosti na dotčeném území a snížení znečištění ovzduší. Zpracování návrhů plánů pro řízení dopravního provozu na hlavních trasách jak mezi důležitými sídly v rámci ČR, tak i s důležitými sídly v sousedních státech. Tyto plány zahrnují:
 - v řešených oblastech analýzu závislosti často se vyskytujících povětrnostních podmínek na vznik situací ohrožující účastníky silničního provozu nebo na vznik dopravních nehod a doporučení pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v místech závad s ohledem na systémy ITS
- organizační postupy při běžných, mimořádných i krizových situacích pro plánování, pořízení a následné využití implementovaných systémů ITS při mimořádných a krizových dopravních situacích, a to napříč druhy dopravy a všemi složkami IZS
- návrh na funkční propojení dopravních informačních systémů se systémy krizového řízení s cílem v případě živelných katastrof či jiných rozsáhlých mimořádných situací je rovněž třeba zajistit informovanost o aktuálním stavu dopravní infrastruktury a možných omezeních jejího využití
- návrh funkčního propojení systémů ITS s informačními médii v době krizových situací a návrh využití odpovídajících informačních kanálů, kterými systémy ITS disponují, k informování účastníků dopravy (např. řidič, cestující, občan)
- návrh optimálního organizačního postupu odstraňování překážek 81 silničního provozu s cílem co nejvíce snížit dobu omezení provozu na silniční síti z důvodů dopravní nehody.

Detail

Plán

Harmonogram

2015-2017

Zahájení

2016

Vývoj během poslendího roku

Dokončeno

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Dokončen 03.09.2019