ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Telematická opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v klimaticky rizikových lokalitách

ID SD-14
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 180 mil. Kč s DPH, SFDI

Popis

Základní Informace

Předmětem projektu je komplexní vybavení předem vytipovaných  klimaticky rizikových lokalit na české silniční sítí ve správě ŘSD přizpůsobeným zařízením ITS, které v těchto lokalitách významným způsobem zvýší bezpečnost silničního provozu a povede ke snížení nehodovosti. Každá riziková lokalita bude typicky vybavena senzorem (podle konkrétní situace půjde o radar, meteostanici, detektor dopravy), vyhodnocovací jednotkou s možností dálkového ovládání a aktorem (nejčastěji PDZ nebo jiná vizuální informace). Tento návrh projektu počítá s realizací cca 50 rizikových lokalit při očekávaných nákladech 2-3 mil. Kč/lokalitu.

Detail

Proběhla tvorba standardů meteo. V ½ roku 2018 byla zhotovena studie vytipování vhodných lokalit a jejich následné vyhodnocení.
V současné době probíhá příprava zadání nebo tvorba projektové dokumentace ve stupni DUR/DSP.

Plán

Harmonogram

2017 – tvorba Standardů meteo
01/2018-03/2018 – výběrové řízení na Studii
04/2018-06/2018 – zpracování Studie
2018-2019 – projektová příprava  – DUR/DSP 1. část
2019 – projektová příprava  – PDPS 1. část
2019 – výběrové řízení na realizaci 1. část
2019 – realizace 1. část
 
2019 – projektová příprava  – DUR/DSP 2. část
2019 – projektová příprava  – PDPS 2. část
2019 – výběrové řízení na realizaci 2. část
2020 – realizace 2. část

Zahájení

2019

Vývoj během poslendího roku

V současné době probíhá příprava zadání nebo tvorba projektové dokumentace ve stupni DUR/DSP.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 04.09.2019