ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Implementace datového formátu DATEX II do NDIC

ID PR-17
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Dokončen
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 5,2 mil. Kč bez DPH
CROCODILE 2/SFDI

Popis

Základní Informace

Cílem tohoto projektu bylo rozšířit stávající funkčnost distribučního rozhraní (DDR) systému NDIC o publikaci zpráv, které se dnes publikují ve formátu „DDR“ nově i ve formátu DATEX II dle ČSN/CEN TS 16157 a zprovoznění nových scénářů stávajícího distribučního systému pro odběr a objednání odběru. Součástí dodávky bylo mj. software, dokumentace zdrojů, formátů, protokolů, a také zdrojové kódy vč. související dokumentace v češtině i angličtině. Dokumentace je zveřejněna v registru dopravních informací. Stávající informace v DDR jsou rozčleněny do souvisejících skupin a jsou konvertovány automatickými prostředky (šablonami) z popisu ALERT-C. Zveřejnění dopravních informací shodně požadují Akční plán ITS ČR a Nařízení ke Směrnici o ITS 2010/40/EU.

Detail

Plán

Harmonogram

2016 příprava, 2017 realizace

Zahájení

2017

Vývoj během poslendího roku

Dokončeno

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Dokončen 03.09.2019