ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Aktualizace lokalizačních tabulek pro RDS-TMC

ID SD-39
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Dokončen
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování Odhadované náklady do roku 2020 jsou maximálně 12,1 mil. Kč s DPH

Popis

Základní Informace

Základním záměrem byla aktualizace datové sady lokalizačních tabulek (LT) a zabezpečení procesu bezplatné distribuce. Lokalizační tabulky (LT) jsou nástrojem pro lokalizaci dopravních informací a jejich aktuálnost je předpokladem pro zabezpečení kvalitní služby motoristům, resp. nezbytným prvkem při poskytování informací kanálem RDS-TMC. LT jsou datovou sadou, která je nedílnou součástí datového skladu NDIC, ale i lokalizačním nástrojem těch, kteří data ve prospěch JSDI poskytují (CDI PČR, HZS apod.). LT jsou součástí i jednotlivých navigačních aplikací u koncových uživatelů. Ředitelství silnic a dálnic (dále i „ŘSD“) jakožto Uživatel datové sady LT a organizace pověřená zabezpečením sběru, zpracováním a poskytování dopravních informací v rámci projektu JSDI (dle usnesení Vlády ČR č. 590/2005) koordinuje od roku 2004 datové práce vedoucí k aktualizaci a certifikaci lokalizační databáze (LT). Záměrem projektu bylo zabezpečení distribuce a další rozvoj LT formou aktualizace prostřednictvím ŘSD či třetí strany na dobu neurčitou.

Detail

Základní aktivity by měly být dokončeny do konce roku 2018 (Q1 2019 je nejvhodnější termín pro začátek distribuce aktualizované datové sady v. 8) 
Následná aktualizace: v dvouletém cyklu. Průběžná informační podpora uživatelů a bezplatná distribuce LT zájemcům průběžně.

Plán

Harmonogram

Zahájení

2018

Vývoj během poslendího roku

Dokončen

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Dokončen 03.09.2019