ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Zajištění geografické redundance NDIC

ID PR-07
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Dokončen
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování FRM ŘSD - T
27.000.000 Kč bez DPH

Popis

Základní Informace

Vybudování záložního pracoviště NDIC. Máte možnost vytvořit záložní pracovní stůl a provést úplné operace všech systémů NDIC, provést jeho činnost, zabezpečit nepřímo bez výpadku v režimu 24/7, Záložní pracoviště pro případ, že by mohlo dojít k neočekávaným pochybnostem (např. Živoucí pohromy, totální výpadek systému) a vykonat činnost z jiných lokalita. Souvislost s projektem: Obnova technologií datového centra Národní dopravní informační centrum (NDIC)

Detail

Plán

Harmonogram

2016-2017

Zahájení

2016

Vývoj během poslendího roku

Dokončeno

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Dokončen 03.09.2019