ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Diagnostika jedoucích železničních vozidel včetně řídicího systému II.

ID ŽD-24
Mód Železniční doprava
Gestor projektu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Financování O systému financování nebylo zatím rozhodnuto

Popis

Základní Informace

Projekt je pokračováním (druhou etapou) již dokončeného projektu č. 8 (ŽD-07) Diagnostika jedoucích železničních vozidel včetně řídicího systému.

Detail

Je přepokládán zejména rozvoj SW nadstavby v návazných oblastech (provoz, provozuschopnost) a zpřesnění párování technických údajů s využitím kamerových systémů.
Návazně pokračuje s využitím technologie vybudované aplikace (Projekt ŽD-10 „Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel“).
Z projektu ŽD-23 „Systém pro monitoring hlukového pozadí“ se předpokládá využití vybraných funkcionalit realizovaného systému Diagnostika železničních vozidel (ROSA).
Projekt je ve stádiu konečné přípravy na realizaci. Jsou zpřesňovány parametry v obou oblastech a to jak monitoring sběračů tak i monitoringu hlukové zátěže včetně kamerových systémů. V systému se počítá s tím, že bude ke sledovaným parametrům přiřazováno číslo vlaku. Se započetím realizace se počítá v roce 2019.

Plán

Harmonogram

2018-2020 
1. etapa – probíhají přípravné práce
(Realizace 1. Etapy (ŽD-07) ukončena: 19.11.2016 - 31.12.2017)

Zahájení

2018

Vývoj během poslendího roku

Je přepokládán zejména rozvoj SW nadstavby v návazných oblastech (provoz, provozuschopnost) a zpřesnění párování technických údajů s využitím kamerových systémů.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 03.09.2019