ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Výstavba WIM na dálnicích

ID SD-05
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 215 mil. Kč s DPH, SFDI

Popis

Základní Informace

Automatické vysokorychlostní váhy (dále jen WIM) jsou zařízení, která automaticky zváží projeté vozidlo a vyhodnotí, zda je přetížené. Současně zaznamenají RZ a přehlednou fotodokumentaci vozu. V automatickém provozu jsou schopny vyhotovit výstupní dokument sloužící jako doklad k přestupkovému řízení. V současné době jsou WIM využívány pro předvážení a následně PČR provádí statické vážení. WIM se skládají z indukčních smyček a vážních prahů ve vozovce, kamer s IR přísvity pro čtení RZ a přehledových kamer umístěných na portále nad jízdním pruhem, vyhodnocovací jednotky a detektorů umístěných v rozvaděči. Umísťují se v závislosti na odpočívkách, křižovatkách a s tím souvisejících objízdných trasách.
 
Tento návrh projektu počítá s výstavbou a realizací cca 13 ks obousměrných nových WIM. Konkrétně se jedná o umístění na D3 – 1ks; D5 – 3ks; D8 – 1ks; D11 – 2ks; D4 – 1ks; D6 – 1ks; D7 – 1ks; D35 – 2ks a D46 – 1ks.

Detail

PROBÍHÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE
V současné době je podepsána smlouva na realizaci D35 km 268; D4 km 9,5 a D7 km 14,7.
Probíhá dokončení výběrového řízení na další 4 lokality (D3 km 91; D35 km 255,2; D11 km 10,5 a 79,2).
Proběhlo dokončení realizace lokality D5 km 105,2 vpravo a dále probíhá výběrové řízení na lokalitu D8 km 42,7, které jsou součástí zakázek na opravu vozovky.

Plán

Harmonogram

2016-2017  – projektová příprava všech lokalit
08/2017-07/2018 – výběrové řízení na realizaci 3 lokalit (D35 , D4 a D7)
08/2018-11/2019 – realizace 3 lokalit
09/2018 – zahájení výběrového řízení na další 4 lokality (D3, D11 2ks a D35)
2018 – výběrové řízení a realizace lokality v opravě vozovky (D5)
2018 – výběrové řízení na lokalitu v opravě vozovky (D8)
2018-2020 – příprava a realizace zbylých lokalit (D5, D6 a D46)
2019 – realizace 4 lokalit
2019-2020  – realizace lokality v opravě vozovky (D8)

Zahájení

2018

Vývoj během poslendího roku

Probíhá průběžná příprava a realizace

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 02.09.2019