ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

D2 km 2,0 - 60,0 modernizace SOS

ID SD-06
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 324 mil. Kč s DPH, SFDI
 

Popis

Základní Informace

Projekt řeší modernizaci zastaralých SOS hlásek za nové s IP technologií. Jedná se o úsek, kde jsou ještě staré SOS hlásky komunikující po metalickém kabelu. Současně řeší i položení kompletní komunikační optické trasy a rekonstrukci napájecí sítě pro připojení SOS a kamerových bodů na dálnici D2. V rámci projektu bude vybudována WIM v cca km 8,3.
Tento návrh projektu počítá s pokládkou optického kabelu na D2 v délce cca 60 km a modernizací 30 párů SOS hlásek.
Cílem je vybudování nové kapacitní komunikační trasy pro telematická zařízení a modernizace SOS hlásek.

Detail

V současné době (11/2018) probíhá realizace části díla, akce je rozložena v čase, kdy část prací proběhne v 2018 a část v 2019.

Plán

Harmonogram

2016-2017 – projektová příprava
2017-2018 – výběrové řízení na realizaci
2018 – zahájení realizace
2019 – plánovaný konec realizace

Zahájení

2018

Vývoj během poslendího roku

Dokončovací práce

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 04.09.2019