ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Zavedení evropského standardu DATEX II pro výměnu dopravních informací

ID PR-05
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ministerstvo dopravy
Stav řešení Dokončen
Gestor finančního výdaje Technologická agentura České republiky
Financování 1,9 mil. Kč bez DPH

Popis

Základní Informace

Potřeba vychází z koncepčního řešení národního zavedení požadavků směrnice ITS 2010/40/EU, včetně tzv. Akčního plánu, který stanovuje oblasti priority podpory EU směrem k panevropské integraci v oblasti inteligentních dopravních systémů. V rámci Prioritní oblasti I: Optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování je požadavkem zavedení jednotného formátu poskytování dopravních informací DATEX II. Výsledky pomohly k dosažení mezinárodní interoperability systému pro výměnu informací o silničním provozu mezi národními dopravními informačními centry v jednotlivých evropských zemích. Projekt umožnil celistvě zakotvit požadavky evropské legislativy (směrnice 2010/40/EU) do českého prostředí jednotným a úsporným způsobem. Na základě podkladů pro MD ČR vznikne ucelený dokument, který bude moci MD ČR v průběhu řešení projektu, či případně po jeho skončení, předložit vládě k následnému usnesení a tím splnit požadavky EU i národní požadavky (např. v plánované v Akčním plánu rozvoje ITS). Cíle výzkumné potřeby spočívají v „Zavedení evropského standardu poskytování dopravních informací DATEX II do praxe v ČR“. Jmenovitě se jedná o tyto dílčí cíle:
- podpora implementace směrnice ITS 2010/40 v ČR;
- podpora státních uživatelů formátu DATEX II
- podpora vytváření datových profilů DATEX II pro výměnu a sdílení dat,
- podpora evropské standardizace DATEX II a role ČR v ní podpora rozšíření DATEX II, zejména moderních forem lokalizace, městské ITS. Spolupracující ITS, otevřená data a další.
Výsledky projektu nemají přímý komerční dopad. Jejich užitek je viditelný zejména harmonizací při výměně dopravních dat a tedy ve zefektivnění dopravy.

Detail

Plán

Harmonogram

2016-2017

Zahájení

2016

Vývoj během poslendího roku

Dokončeno

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Dokončen 03.09.2019