ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů

ID PR-12
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování OPD2, SFDI - 423,5 mil. Kč s DPH

Popis

Základní Informace

Hlavním cílem je dodávka plošného monitorovacího telematického systému a souvisejících služeb, který bude poskytovat informace v reálném čase o aktuální dopravní situaci na strategické síti komunikací ČR, včetně licencí na agregovaná data z plovoucích vozidel (FCD) a souvisejících služeb po dobu 5 let.
Plošný monitorovací telematický systém (Systém) se sestává z FCD Databáze a SW Analytická aplikace fyzicky umístěných na HW Zadavatele.
Systém bude informace poskytovat z celého území České Republiky resp. silniční sítě ve správě ŘSD  v segmentaci a prostorovém rozlišení definovaném povinnými technickými parametry systému.
Systém bude umožňovat datovou fúzi s daty, které má Zadavatel zajištěny v rámci jiných projektů.
V rámci projektu bude dodáno specializované SW rozhraní/Analytická aplikace umožňující zobrazovat on-line v reálném čase aktuální a historické charakteristiky dopravních proudů na monitorované síti ČR. SW rozhraní bude umožňovat zadávání strukturovaných dotazů. Systém bude umožňovat archivaci datových agregátů a vytváření vývojových řad definovaných charakteristik.
Systém bude umožňovat automatickou detekci a archivaci významných změn (zpomalení/ zrychlení) rychlosti toku dopravního proudu na všech monitorovaných segmentech.
Systém musí splňovat legislativní požadavky na ochranu osobních dat.

Detail

Předpokládané ukončení zakázky březen 2019, duben 2019 dle dodatku smlouvy implementace otevřeného datového rozhraní. Následuje režim zlepšování kvality systému iterací s odběrateli a zpětnou vazbou s dopravními daty – datová fúze.

Plán

Harmonogram

2017 - 2018

Zahájení

2018

Vývoj během poslendího roku

Předpokládané ukončení zakázky březen 2019, duben 2019 dle dodatku smlouvy

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 03.09.2019