ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

D10 výstavba telematických systémů

ID SD-09
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 840 mil. Kč s DPH, SFDI

Popis

Základní Informace

Projekt řeší položení kompletní komunikační optické trasy a páteřní napájecí soustavy. Dále výstavbu SOS hlásek, které jsou na tomto typu komunikace požadované zákonem. Výstavbu informačních portálů, kamerového systému, meteorologických stanic, sčítačů dopravy a WIM.
Tento návrh projektu počítá s pokládkou optického kabelu v délce cca 70 km a doplněním cca 35 párů SOS hlásek, 7ks silničních meteorologických stanic doplněných o varovné proměnné dopravní značení, 11ks automatických sčítačů dopravy, 10ks kamerových bodů, 7ks informačních portálů a 2ks WIM.

Detail

V ½ roku 2018 byla zpracována Studie a v 08/2018 byl schválen Záměr projektu v CK. V současné době probíhá zapracování připomínek k projektové dokumentaci ve stupni DUR/DSP. Následovat bude stavební řízení.

Plán

Harmonogram

2018-2018  – projektová příprava - Studie; DUR/DSP
2019-2020 – projektová příprava – PDPS
2020 – výběrové řízení na realizaci
2020-2022 – realizace

Zahájení

2020

Vývoj během poslendího roku

V současné době probíhá zapracování připomínek k projektové dokumentaci ve stupni DUR/DSP.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 04.09.2019