ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Obnova technologií dispečinku národního dopravního informačního centra (NDIC)

ID PR-02
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Dokončen
Gestor finančního výdaje
Financování Předpokládané náklady 30 mil. Kč.- OPD.

Popis

Základní Informace

Předmětem opatření byla obnova dispečerských pracovišť Národního dopravního informačního centra (NDIC) a obnova AV techniky včetně systému velkoplošného zobrazení. Současné technologické vybavení dispečinku NDIC bylo fyzicky i morálně zastaralé, značná část HW již nebyla výrobci podporovaná, vyskytovaly se problémy se spolehlivostí jednotlivých zařízení i dostupností náhradních dílů. Smyslem této veřejné zakázky byla obnova technologického vybavení NDIC tak, aby byla zajištěna vysoká dostupnost poskytovaných služeb a udržitelnost instalovaných technologií. ŘSD provozuje NDIC na základě rozhodnutí Vlády ČR č. 590 ze dne 18.5.2005 a v souladu s § 124 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zajištěním plynulého chodu NDIC byla zapotřebí obnova stávajících technologií, které byly zprovozněny v roce 2008. Realizace projektu souvisí s evropským projektem Crocodile (zajištění výměny dopravních informací a spolupráci při organizování a řízení silničního provozu mezi dopravními informačními a řídícími centry sousedních zemí).

Detail

Plán

Harmonogram

Zahájení

2016

Vývoj během poslendího roku

Dokončeno

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Dokončen 03.09.2019