ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Integrace nových datových zdrojů a upgrade stávajících modulů NDIC

ID SD-16
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 30,26 mil. Kč s DPH; ŘSD – telematika běžný provoz

Popis

Základní Informace

Průběžná integrace nově vybudovaných, nebo doposud neimplementovaných datových zdrojů, např.:
 • začlenění mobilní telematiky z pracovních míst na D
 • integrace dat o dopravních stavech tunelů
 • integrace dat z nových meteostanic
 • integrace nově vybudovaných VMS
 • integrace dopravních dat úsekového měření rychlosti
 • integrace FCD
 • integrace datových zdrojů (typicky ve formátu Datex II) např. kooperativních systémů
 • a dalších
Účelnost projektu:
Pro zajištění optimální kvality dopravních informací v NDIC nutno postupně integrovat nově budované, popř. doposud nepřipojené zdroje dat z dopravní telematiky.
Dokončení konverze NDIC do otevřeného stavu a jeho další rozvoj dle Strategického plánu rozvoje NDIC se očekává ke konci roku 2018. Do té doby je nutné zajistit rozvoj stávajícího NDIC a souvisejících agentových systémů tak, aby pokrýval aktuální potřeby provozovatele. Tento rozvoj je třeba v případech kdy to bude technicky možné dělat v souladu s konverzí NDIC tak, aby mohli být nově vzniklé moduly začleněny do otevřeného NDIC.
Průběžný upgrade stávajících modulů NDIC a vývoj a implementace nových funkcionalit je nutné provádět s ohledem na nově integrované typy dat a na nově vzniklé potřeby a požadavky kladené na systém NDIC např.:
 • Rozvoj tenkého klienta NDIC,
 • Postupná migrace odběratelů na nové datové formáty, především DATEX II
 • Rozvoj NDIC o příjem a zpracování informací ze systému METIS,
 • Rozšíření redakčního systému o funkce pro příjem, zpracování a poskytování dat z FCD,
 • Upgrade modulu pro výpočet stupňů dopravy
 • Upgrade analytické části informačního systému INFOBESI (nehodové lokality)  Atp.

Detail

Realizace probíhá kontinuálně.
Agregovaná karta; obsahuje dílčí akce související s integrací a popřípadě upgrade stávajících funkcí NDIC k těmto integracím náležejícím. V roce 2018 byla dokončena konverze NDIC, která umožňuje nové funkcionality soutěžit formou modulů.
V roce 2018 sloučeno s projektem č. 33 (SD-19) Vývoj a implementace nových funkcionalit a upgrade stávajících modulů NDIC. Projekt č. 33 (SD-19) vyřazen. Aktivity pokračují společně pod tímto projektem č. 32 (SD-16).

Plán

Harmonogram

2016-2020

Zahájení

2016

Vývoj během poslendího roku

Realizace probíhá kontinuálně.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 04.09.2019