ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Rozvoj funkcí NDIC dle Strategického plánu rozvoje NDIC na 10 let

ID PR-34
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování Bude upřesněno 

Popis

Základní Informace

V současné době probíhá tvorba Strategického plánu dalšího rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 let (projektová karta IP ITS 47). Probíhá příprava konverze stávajícího systému NDIC do otevřené architektury (viz samostatná projektová karta IP ITS). V rámci této konverze bude přepracována ICT architektura NDIC tak, že bude možné jednoduše přidávat nové funkční moduly JSDI/NDIC od různých dodavatelů. Tím dojde ke značnému zefektivnění dynamiky rozvoje NDIC.
Jedním z výsledků Strategického plánu dalšího rozvoje NDIC bude popis jeho funkční architektury včetně identifikace funkcí, které NDIC v současné době nemá a měl by mít. Identifikované funkce bude potřeba podrobně rozpracovat tak, aby bylo posléze možné přikročit k jejich pořízení per partes formou dílčích projektů resp. veřejných zakázek.
Předmětem této karty bude:
  • rozpracování nových identifikovaných funkcí NDIC do podoby podrobné specifikace,
  • příprava projektové a zadávací dokumentace na zájmové nové funkce a funkční moduly,
  • pořízení nových funkcí NDIC a jejich začlenění formou samostatných funkčních modulů do otevřené architektury NDIC.

Ve studii Identifikovány následující prioritní funkce pro rozpracování:
  • pokročilé zpracování a fúze dat
  • centrální evidence nebezpečných nákladů + plánovač
  • Podpora bezpečného a komfortního parkování na dálnicích
  • Koordinace uzavírek na dopravní infrastruktuře
  • podpora mobility
             o Informace o parkovacích místech
             o informace o místech dobíjení energie pro dopravní prostředky

Detail

Rozpracování karty z STP NDIC – nová funkce – Informace o místech dobíjení energie pro dopravní prostředky.

Plán

Harmonogram

2017: zpracování Strategie (STP NDIC)
2018: identifikace a rozpracování nových funkcí do projektového záměru s ohledem na postup konverze NDIC 2018-2028: průběžné doplnění nových funkcí NDIC

Zahájení

2017

Vývoj během poslendího roku

Rozpracování projektového záměru do podoby TS

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 03.09.2019