ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

D1 km 182 - 210, modernizace a výstavba telematických systémů

ID SD-37
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování Výchozí předpoklad nákladů do r. 2020 je uveden dále: 540 mil. Kč s DPH, SFDI.

Popis

Základní Informace

Projekt realizuje celkovou modernizaci ITS na dálnici D1 kolem Brna v úseku 182 km- 210 km. Tento úsek dálnice je jedním z nejvýznamnějších v ČR, rozsahem vybavení systémy ITS naproti tomu patří k těm zaostalým. Během přípravy bude provedeno zhodnocení nejen dotčené části D1, ale i navazujících zmodernizovaných úseků směr Praha a Vyškov, křížení s D2 a D52, připojení na brněnskou aglomeraci a stav a vybavení SSÚD a DO PČR Chrlice.
 
Bude modernizován systém DIS SOS, který je v této části D1 zastaralý a skládá se ze starých analogových SOS hlásek, separátně instalovaných meteostanic, kamerových bodů a sčítačů dopravy. Současně se systémem DIS SOS budou položeny kompletní komunikační optické trasy a rekonstruována napájecí síť pro připojení všech částí DIS SOS, stavebních objektů řady 400.
 
Komunikační trasa bude využita nejen pro systém DIS SOS, ale také pro další nové telematické systémy implementované na tomto úseku dálniční sítě (jejich implementace je též předmětem této projektové karty). Půjde např. o kamerové body, meteorologické stanice, profilové detektory, informační portály nebo o systém liniového řízení dopravy s funkcemi popsanými v Projektové kartě 29.

Detail

V současné době probíhá připomínkování studie, která má poskytnout komplexní pohled na dopravu v celé brněnské aglomeraci (spojeno s PR-18) a definovat telematický systém. Následovat budou projekční práce dle navržené etapizace.

Plán

Harmonogram

2018-2019  – projektová příprava – Studie
2019-2020 – projektová příprava – DUR/DSP
2020-2021 – projektová příprava – PDPS
2021 – výběrové řízení na realizaci
2021-2022 – realizace

Zahájení

2021

Vývoj během poslendího roku

Projekční práce dle navržené etapizace.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 04.09.2019