ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Doplnění zařízení a aplikací pro řízení dopravy

ID ŽD-23
Mód Železniční doprava
Gestor projektu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Financování 0,138 mld. Kč bez DPH, fondy EU
 

Popis

Základní Informace

Jedná se o integraci dalších kamerových systémů pro řízení provozu, integraci dalších záznamových zařízení, integraci dat ze zabezpečovacího zařízení a doplnění dalších železničních stanic do systému KAC. Dále se jedná o systém pro monitorování hlukového pozadí a analýzu hlukových událostí ve vztahu ke konkrétním událostem a situacím v drážním provozu. Rozšíření systému KAC s cílem poskytnou oprávněným pracovníkům rozšířené funkcionality pro vyhodnocování, analýzu a predikcí situací vztažení k řízení a organizování drážního provozu. Tato stavba navazuje na stavbu „Rekonstrukce a úprava přenosové sítě SŽDC“ a může být realizována po jejím vybudování nebo současně s ní.
Stavba zahrnuje tyto stavby ze studie:
- Integrace dalších zařízení a systémů SŽDC do aplikace KAC
- Systém pro monitoring hlukového pozadí v rámci aplikace KAC
- Rozšiřování a upgrade aplikace KAC o nové funkce

Detail

Projekt byl zařazen do plánu SŽDC a byla zahájena příprava projektu. Byl vysoutěžen zpracovatel a probíhá zpracování Záměru projektu.
Projekt tvoří návaznost na projekt ŽD-06 „Kontrolně analytické centrum řízení železničního provozu“ (KAC).

Plán

Harmonogram

2019-2020

Zahájení

2019

Vývoj během poslendího roku

Projekt byl zařazen do plánu SŽDC a byla zahájena příprava projektu.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 03.09.2019