ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Doplnění systému automatického protinámrazového postřiku vozovky v rizikových lokalitách

ID SD-38
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 190 mil. Kč s DPH, SFDI
 

Popis

Základní Informace

Předmětem projektu je komplexní vybavení předem vytipovaných klimaticky rizikových lokalit na dálnicích a silnicích I. třídy systémem automatického postřiku vozovky solankou. Ve vybraných lokalitách dochází podstatně častěji k nebezpečnému namrzání vozovek, které je spojené se zvýšenou nehodovostí, a zajištění včasného zásahu klasické zimní údržby zde bývá většinou problematické. Systém automatického postřiku (SAP) v případě detekce námrazy na vozovce provede automatický postřik solanky z trysek instalovaných po celé délce rizikového úseku komunikace.  Projekt počítá s realizací SAP v 8 lokalitách při očekávaných nákladech 15-40 mil. Kč / lokalitu.

Detail

Průběžná příprava a následná realizace: Proběhla realizace 1 lokality. V současné době probíhají projektové práce na 2 lokality a přípravy veřejné zakázky na zadání projektové dokumentace dalších 3 lokalit.

Plán

Harmonogram

2017-2018 – projektová příprava 1 lokality
2018 – realizace 1 lokality
2017-2019 – projektová příprava – DUR/DSP a PDPS dalších 2 lokalit
2019-2020 – realizace 2 lokalit
2019-2020 – projektová příprava – PDPS dalších 3 lokalit
2020-2021 – realizace

Zahájení

2018

Vývoj během poslendího roku

Průběžná příprava a následná realizace: Proběhla realizace 1 lokality. V současné době probíhají projektové práce na 2 lokality a přípravy veřejné zakázky na zadání projektové dokumentace dalších 3 lo

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 03.09.2019