ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Komplexní telematický systém na komunikacích ve správě ŘSD v brněnské aglomeraci

ID PR-18
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování Odhadováno: 120 mil. Kč s DPH, SFDI

Popis

Základní Informace

Základním cílem projektu je přispět ke zmírnění negativních vlivů ze silniční dopravy na území brněnské aglomerace a to prostřednictvím komplexního telematického systému realizovaného na komunikacích ve správě ŘSD v brněnské aglomeraci a s vazbou na významné kapacitní silnice TEN-T, včetně dálnice D1.
V úvodní fázi projektu bude v r. 2018 stručně stanoven implementační, funkční, geografický rozsah předpokládaného systému a časový rámec jeho implementace. Telematický systém bude koordinován s dalšími záměry ŘSD v oblasti brněnské aglomerace a také s předpokládanými implementacemi ITS na straně Brněnských komunikací (BKOM). Ve výsledku implementace ITS ze strany ŘSD a BKOM se mají pokud možno doplňovat a tvořit, z pohledu uživatelů (řidičů a cestujících), jeden funkční celek. Výsledkem úvodní fáze bude také plán dalších kroků pro  realizaci projektu.

Detail

V současné době probíhá připomínkování studie, která má poskytnout komplexní pohled na dopravu v celé brněnské aglomeraci (spojeno s PR-18) a definovat telematický systém. Následovat budou projekční práce dle navržené etapizace.

Plán

Harmonogram

09/2018-02/2019  – projektová příprava - Studie
2019-2020 – projektová příprava – DUR/DSP
2020-2021 – projektová příprava – PDPS
2021 – výběrové řízení na realizaci
2021-2022 – realizace

Zahájení

2021

Vývoj během poslendího roku

Probíhá připomínkování studie.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 03.09.2019