ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Centrální evidence nadměrných a nadrozměrných nákladů

ID PR-13
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ministerstvo dopravy ČR a Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 24,02 mil. Kč s DPH
CROCODILE 3 (CEF), SFDI
 

Popis

Základní Informace

Centrální evidence nadměrných a nadrozměrných nákladů bude sloužit pro elektronické zadávání žádostí o přepravu nadměrných nákladů ze strany přepravců. Součástí žádostí dopravců budou veškeré náležitosti potřebné pro vydávání rozhodnutí o nadměrné přepravě, např. podrobný itinerář trasy a průjezdní body trasy. Obdobně jako v případě Centrální evidence uzavírek budou vydávaná rozhodnutí ukládána centrálně v jednotné formě a bude zajištěn přenos informací do NDIC v Ostravě. Pro plánování trasy budou využívána data z CEPK, z ŘSD ČR (ISSDS – informační systém o silniční a dálniční síti) a ze systému hospodaření s mosty (BMS nově CEV-BMS).
Projekt vyžaduje vzájemnou koordinaci MV a MD, k tomuto účelu byla založena meziresortní pracovní skupina.

Detail

V roce 2018 MD O.120 zpracována Analýza možností zavedení centrálního systému sledování nadměrného nákladu. Na základě této studie bude dále v roce 2019 zpracována Studie proveditelnosti a technická specifikace.

Plán

Harmonogram

2020-2021

Zahájení

2020

Vývoj během poslendího roku

Zpracování Studie proveditelnosti a technická specifikace.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 03.09.2019