ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů pro inteligentní řízení provozu. Vývoj inteligentních, automatizovaných a flexibilních dispečerských systémů řízení provozu na železnici a inteligentních systémů pro zvyšování bezpečnosti na regionálních tratích

ID ŽD-15
Mód Železniční doprava
Gestor projektu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Správa železniční dopravní cesty
Financování 0,590 mld. Kč (2016 a 2017: OPD1; nyní INEA; dále v plánu CEF a OPD2)

Popis

Základní Informace

Zabezpečení interoperability patří k mezinárodním závazkům České republiky. Oblast řízení provozu operátora dráhy představuje skupina aplikací „ISOŘ - informační systém operativního řízení vlakové dopravy“. Dispečerský systém řízení železničního provozu je tvořen podsystémy pracujícími v reálném čase, se zaměřením na sběr prvotních údajů, na prezentaci, vyhodnocení kvality dosažených výsledků železničního provozu a poskytování dat pro následné zpracování statistik dosažených výkonů a jejich odúčtování. Zdrojem prvotních údajů jsou železniční stanice, depa kolejových vozidel, dispečerské řízení železničního provozu a další účelové útvary. Graficko-technologická nadstavba (GTN) je počítačová aplikace určená k podpoře řízení dopravních procesů na vymezeném úseku železniční sítě. Je charakterizována jako nadstavba nad zabezpečovacím zařízením vybaveným přenosem čísel vlaků. Její použití je upřednostňováno na tratích s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením. Automatické stavění vlakových cest (ASVC) analyzuje konflikty v železniční dopravě při stavění vlakových cest a snaží se stanovit rozhodný okamžik pro postavení vlakové cesty. Navrhuje algoritmus pro systém automatického stavení vlakové cesty a vyhodnocuje navržené algoritmy. ASVC tak plně nahrazuje dálkové řízení železniční dopravy z dispečerského pracoviště. Jedním z hlavních cílů implementace telematických aplikací je předpokládané snížení nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy vůči ostatním druhům dopravy.

Detail

I přes komplikace je snaha udržet schválený Implementační plán TSI. Doposud bylo profinancováno cca 30 mil. Kč v rámci OPD 1,
Nyní je schváleno cca 90 mil Kč, na které byla uzavřena smlouva s agenturou  INEA.
Připravuje se financování další části implementace TSI, kde by měla být využita dotace z fondu CEF. V rámci výzvy MD OPD 2 ve výši 200 mil Kč se na SŽDC připravuje programová náplň k této výzvě.

Plán

Harmonogram

2016 - 2020

Zahájení

2017

Vývoj během poslendího roku

Realizace projektu

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 05.09.2019