ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Systémové řešení pomoci na dálnicích

ID SD-31
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Dokončen
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování celkem 106 mil. Kč bez DPH

Popis

Základní Informace

Základem projektu bylo vytvoření efektivně fungujícího systému pro zajištění pomoci motoristům v nouzi, rychlé označování a následné odstraňování překážek v silničním provozu a minimalizace vzniku dopravních kongescí s využitím několika vzájemně provázaných částí. Projekt vycházel z úspěšných a funkčních zahraničních vzorů, zejména Slovenska, Německa a Rakouska, kde jsou obdobné systémy zavedeny a přispívají k rychlejší obnově plné kapacity komunikace a také plynulosti a bezpečnosti dopravy. Páteřní část systému tvoří asistenční vozidla. Součástí každého vozidla je tažné zařízení pro výstražný vozík – pro okamžité a účinné označení překážky provozu. Takto nasazená vozidla dokáží nejen urychleně viditelně označit nebo i odstranit vzniklou překážku v silničním provozu, ale také postarat se o posádku vozidla. Toto významně eliminuje riziko vzniku dopravních nehod v důsledku odstaveného vozidla či neoznačené překážky silničního provozu. Překážka silničního provozu bude řádně označena DIO dle předem schválených schémat. Prostřednictvím Call centra respektive NDIC rozhraním pro CallCentrum, prostřednictvím systému IS dálnice (SSÚD), nebo prostřednictvím datového kanálu jsou sbírány informace o překážkách provozu – odstavených či nepojízdných vozidlech. Každá výše popsaná dopravní událost zadaná v systému NDIC vyvolá příslušný scénář a na nejbližší ZPI je zobrazeno stanovené varování před stojícím vozidlem. Událost v systému NDIC je rovněž automaticky odeslána prostřednictvím datového distribučního rozhraní téměř 200 odběratelům. Centrálním koordinačním pracovištěm systému je call centrum s nepřetržitým non-stop provozem. Call centrum zajišťuje účinnou komunikaci mezi posádkou vozidla vyžadujícího asistenční zásah a asistenčním vozidlem správce komunikace či jeho smluvních partnerů. Zároveň má call centrum ŘSD prostřednictvím samostatné aplikace přímou vazbu na NDIC. Vytvořené call centrum ŘSD představuje další distribuční kanál dopravních informací pro veřejnost.

Detail

Plán

Harmonogram

pilotní fáze Praha – Brno – 2016 rozšířená pilotní fáze – 2016/2017 plný režim – 2018/2019

Zahájení

2016 – 2019

Vývoj během poslendího roku

Dokončeno

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Dokončen 03.09.2019