ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Liniové řízení dopravy

ID SD-15
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 650 mil. Kč s DPH, SFDI

Popis

Základní Informace

Předmětem projektu je vybudování systému liniového řízení dopravy (LŘD) na vybraných úsecích dálniční sítě v ČR. V první fázi se bude jednat o doplnění LŘD na části D0 a navazujících dálnicích D1 a D5.
 
V roce 2010 byl uveden do provozu v ČR první systém LŘD na úsecích dálnic D0 a D1. Vzhledem k narůstajícím uživatelským, technickým a funkčním požadavkům dojde v rámci této projektové karty také k modernizaci a doplnění funkcionalit stávajícího LŘD na části dálnice D0 a D1.
 
Systém LŘD budou tvořit proměnná dopravní značení a zařízení pro provozní informace umístěné na nosných portálech, systém detekce a nadstavbový software obsahující algoritmy vyhodnocující vstupní data (včetně dat z externích zdrojů) a zajišťující optimální řízení dopravního proudu a poskytování dopravní informace účastníkům silničního provozu. Součástí projektu bude, kromě instalace portálů s proměnným dopravním značením, také potřebné vybavení řídícího centra.
 
V r. 2018 probíhá postupná příprava částí projektové karty LŘD, konkrétně:
 
Návrh funkčních a všeobecných technických požadavků / parametrů LŘD pro realizaci veřejné zakázky na pořízení systému „Liniové řízení dopravy“ na komunikacích D0, D1 a D5.
                Předmětem funkčního návrhu bude specifikace:
 • technologie ZPI a PDZ
 • detekční vrstvy systému
 • architektury systému
 • řídicího systému
 • zajištění kontinuity a návaznosti na stávající řízení dopravy v dané oblasti
                Předpokládané požadavky na systém LŘD:
 • řízení a harmonizace dopravního proudu
 • automatická detekce událostí LŘD, např. kolona
 • sběr a vyhodnocování dopravních a dalších dat
 • provázanost na stávající systémy SOKP
 Příprava projektové dokumentace infrastruktury LŘD na komunikacích:
 • D1 km    0,00 – 10,00 (začátek D1 – MÚK Modletice, obousměrně)
 • D1 km    10,00 – 21,00 (MÚK Modletice – MÚK Mirošovice, pouze směr Brno)
 • D1 km    34,00 – 21,00 (MÚK Ostředek – MÚK Mirošovice, pouze směr Praha)
 • D0 km    23,00 –  28,00 (MÚK Třebonice – MÚK Ruzyně, obousměrně)
 • D5 km    22,00 –  0,00 (MÚK Králův Dvůr – MÚK D0, směr Praha)
 • D0/D1 – modernizace stávající LŘD
 • D8 km    18,00 – 1,00 (MÚK Nová Ves – Zdiby
 • D10 km  1,00 – 14,00 (MÚK Satalice – Stará Boleslav, obousměrně)
 • D11 km  1,00 – 18,00 (MÚK Horní Počernice – Bříství, obousměrně)

Detail

V letech 2016-2017 byla vytvořena studie 1. části a následně proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace DUR/DSP. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace DUR/DSP 1. části a byla zadána studie 2. části.
 

Plán

Harmonogram

2016-2017  – projektová příprava – Studie1. část
12/2017-04/2018 – výběrové řízení projektová příprava – DUR/DSP
05/2018-10/2018 – projektová příprava – DUR/DSP
2018-2019  – projektová příprava – PDPS
2020  – výběrové řízení na realizaci
2020-2022  – realizace
2019 – projektová příprava – Studie 2. část
2020 – projektová příprava – DUR/DSP
2021 – projektová příprava – PDPS
2021 – výběrové řízení na realizaci
2022-2023  – realizace

Zahájení

2020

Vývoj během poslendího roku

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace DUR/DSP 1. části a byla zadána studie 2. části.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 04.09.2019